روزنامه های کابل: ۹ سرطان

حادثه قتل فرمانده پلیس ولایت قندهار، در جنوب افغانستان در مطالب اصلی روزنامه های چاپ امروز کابل به صورت گسترده ای بازتاب یافته است.

روز دوشنبه، ۸ سرطان/تیر، نیروهای ویژه ای که توسط نیروهای آمریکایی آموزش می بینند و مسئول تامین امنیت یک پایگاه آنان هستند با ماموران پلیس درگیر شدند و مطیع الله قاطع، فرمانده، عبدالخالق مدیر تحقیقات جنایی و هشت مامور پلیس قندهار را کشتند.

روزنامه هشت صبح حادثه قندهار را با لحن تمسخر آمیزی در سرمقاله خود "عملیات ویژه توسط نیروهای ویژه" خوانده و افزوده است که این حادثه نه تنها "آسیب پذیری" دولت را نشان داد، بلکه باور مردم نسبت به نیروهای خارجی را هم "لرزان" کرد.

نویسنده از دولت خواسته است که به صورت فوری از نیروهای خارجی بخواهد که افراد ذیدخل در این قضیه را تسلیم دهند تا به مردم معرفی و انگیزه های آنان افشا شود.

هشت صبح همچنین تاکید کرده که "در محاکمه و بازپرسی عاملان این قضیه و تجویز جزای قانونی و لازم برای آنان هیچ تعلل و کوتاهی صورت نگیرد."

ماندگار نوشته که اگر دولت در نخستین حادثه کشتار غیرنظامیان دولت های جارجی را مجبور به مجازات عاملان آن می کرد، امروز کار به جایی نمی رسید که فرمانده پلیس قندهار با هشت تن از همکارانش توسط افراد وابسته به نیروهای خارجی کشته شوند.

به نظر ماندگار حکومت "خشت اول را کج نهاده" و در چنین شرایطی نمی توان انتظار "حکومت سازی" در افغانستان را داشت. نویسنده افزوده که باید منتظر ماند تا بعد از انتخابات حکومتی به میان آید که "موضع جدی و قاطع در برابر نیروهای خارجی داشته باشد."

روزنامه نخست نوشته که این حادثه بیانگر چند نکته است: "شکنندگی بسیار جدی اوضاع امنیتی، خودسری های نیروهای مسلح- به شمول نظامیان خارجی و احتمال موجودیت برخی رازها در پشت صحنه این رویداد."

به نوشته روزنامه، این حادثه نشان داد که شهرهای افغانستان در کنار تهدیدهای بالفعل شورشیان، با تهدیدهای بالقوه "نیروهای مسلح آمریکایی، شرکتهای امنیتی خصوصی، شبه نظامیان هوادار حکومت افغانستان و حتی پلیس و ارتش هم مواجه است."

روزنامه افغانستان در سرمقاله خود با عنوان "درگیری به قیمت تضعیف نظام" نوشته که نیروهای امنیتی این بار بجای دشمنان مردم افغانستان، "سر و کله همدیگر را نشانه گرفتند."

به نظر نویسنده، این گونه درگیری ها به "ابهت، اقتدار مرکزی و نیروهای امنیتی به شدت آسیب می رساند و رشته اعتماد مردم و نیروهای امنیتی را باز نمی کند."

آرمان ملی با اشاره به قتل فرمانده پلیس قندهار، در مطلب اصلی خود نوشته است که این حادثه بیانگر "این حقیقت است که میان نیروهای امنیتی افغانستان هماهنگی وجود ندارد."

سرمقاله نویس افزوده است: "بی اعتنایی به مظاهر نظام و قوانین افغانستان نشان می دهد که در افغانستان معیاری نزد نیروهای موجود در افغانستان در راستای تحکیم قانونیت و حاکمیت ملی افغانستان وجود ندارد."

به نظر آرمان ملی، حادثه قندهار هر چه باشد توجیه پذیر نیست و دولت افغانستان باید هرچه زودتر به حضور شرکت های امنیتی خصوصی در کشور پایان بدهد.

روزنامه ویسا در گزارشی در صفحه نخست خود به نقل از توریالی ویسا، والی قندهار نوشته که ۴۱ تن به اتهام قتل آقای قاطع و همکارانش بازداشت و برای تحقیقات بیشتر به کابل فرستاده شده اند.

روزنامه دولتی اصلاح در سرمقاله خود حادثه قندهار را "حمله به قانون" خوانده و افزوده که حمله به قانون "بی معنی" است.

به باور اصلاح این قتل یک قتل ساده نیست و عاملان قتل آقای قاطع باید هر چه زود تر مطابق قوانین نظامی افغانستان مجازات شوند.

روزنامه چراغ در سرمقاله خود قتل فرمانده پلیس قندهار و همکاران او را "تکاندهنده و شرم آور" خوانده و خطاب به حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان نوشته است که "دوستان حرف ناشنو اند، چاره دیگر باید" اندیشیده شود.

نویسنده افزوده که "اگر این اقدام امروز بی پاسخ بماند و علاملان آن در سایه حمایت کشورهای بیگانه همچنان به نمایش قدرت ادامه دهند، بی تردید به گستاخی، زورگویی و اخاذی بیشتر این شرکت ها منجر خواهد شد و کشتار مردم و مقامات افزایش خواهد یافت."

مطالب مرتبط