همایشهای پرخرج انتخاباتی در جنوب شرق افغانستان

علی رغم نگرانی های امنیتی در جنوب شرق افغانستان، عکسهای بزرگ و همایش های پرخرج نامزدهای انتخابات توجه مردم را جلب کرده است.

دادن غذا و حتی پول نقد به مردم در این همایشها از سوی برخی از نامزدها توجه مردم را بیشتر جلب کرده و باعث افزایش علاقه مندی مردم به شرکت در همایشهای بزرگ انتخاباتی شده است.

شهر گردیز، مرکز ولایت پکتیا، یکی از شهرهای جنوب شرقی افغانستان است که عکسهای بزرگ نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تقریباً در هر خیابان آن به چشم می خورد.

این عکس ها با شعارهای جذاب انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی توجه بسیاری را به خود جلب کرده و مردم با علاقه مندی زیادی به آنها نگاه می کنند.

شعارهای انتخاباتی نامزدها با وعده تامین امنیت، آینده درخشان، رشد اقتصادی و وحدت ملی، توجه مردم را جلب کرده است. این ها موضوعهایی است که بیشتر نامزدهای انتخابات در شعارهای انتخاباتی خود در کنار عکسها و برگه های تبلیغاتی خود چاپ کرده و اجرای آنها را وعده داده اند.

با این همه، برخی از ساکنان شهر گردیز می گویند در باره برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آشنایی ندارند و از برنامه های آنها هم هیچ آگاهی ندارند.

محمد نعیم، یک مرد پکتیایی به بی بی سی گفت: "در باره بعضی از کاندیداهایی که عکسهای شان در این جا است، مردم پکتیا آگاهی کامل ندارند. آنها در این جا نه گردهمایی برگزار کرده و نه دفتری این جا دارند."

او افزود: "هیچ پکتیایی نمی تواند به آنها رای بدهد، برای این که هیچ هدف آنها را نمی داند و این کاندیداها چه خدمتهایی را در آینده به مردم افغانستان انجام داده می توانند."

'خوشبین نیستند'

به نظر شماری، شرکت مردم در همایش های پرخرج و باشکوه انتخاباتی لزوماً به معنای شرکت گسترده مردم در روز انتخابات نیست.

برخی از ساکنان ولایت پکتیا می گویند اجرا نشدن وعده های نامزدهای نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری، باعث شده که شعارهای نامزدهای دور دوم این انتخابات علاقه مندی مردم به شرکت در انتخابات را کمتر برانگیزد.

نورالله، مردی در شهر گردیز گفت: "به نظر من، مردم چندان خوشبین نیستند. (در انتخابات دور نخست) کسی که وعده هایی داده بود که مکتب می سازم و بازسازی می کنم...، مردم چندان خوشبین نیستند، از بی امنیتی مردم رنج می برند و مردم به سوی مراکز رای دهی می روند."

تب و تاب مبارزات انتخاباتی در جنوب شرق افغانستان در حالی به اوجش نزدیک می شود که علی رغم وعده های مقامات نگرانی هایی در باره تامین امنیت در این منطقه وجود دارد.

Image caption نقشه ولایت پکتیا

جمعه خان همدرد، والی پکتیا به بی بی سی گفت:"ولایت پکتیا نسبت به دیگر ولایات جنوب شرقی افغانستان امن تر است. با آن که پس از آغاز جنگ در دره سوات پاکستان، نگرانی هایی وجود دارد و حضور شورشیان خارجی هم به صورت پراگنده دیده می شود، من مطمئنم که اگر همکاری مردم را با خود داشته باشیم، مخالفان نخواهند توانست روند انتخابات را برهم بزنند. در مورد مبارزات انتخاباتی نامزدان، در هر محلی که آنان بخواهند فعالیت کنند، تنها ما را آگاه کنند، ما امنیت آنان را تامین می کنیم."

اگر چه مقامات در ولایت پکتیا از تامین امنیت نامزدهای انتخابات اطمینان می دهند، اما برخی از ولسوالی های این ولایت از مدت ها پیش تا اکنون شاهد مواردی از ناآرامی بوده است.

به گفته شماری از مردم، گمان می رود نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی برای مبارزات انتخاباتی به ولسوالیهای ناامن در جنوب شرق افغانستان نخواهند توانست سفر کنند.

مطالب مرتبط