روزنامه های کابل: سه شنبه ۱۶ سرطان

تاکید یک مشاور سازمان ملل در افغانستان در باره ارائه گزارش مالی توسط نهادهای بین المللی به دولت این کشور، در روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب گسترده ای دارد.

مارک وارد، مشاور فرستاده ویژه فرستاده سازمان ملل در کابل روز یکشنبه، ۱۵ سرطان/تیر در یک نشست خبری گفت که دو سوم کمکهای بین المللی از طریق این نهادها مصرف می شود، در حالی که آنها هیچ گزارشی به دولت افغانستان نمی دهند.

هشت صبح درخواست سازمان ملل را کاری در "دقیقه نود" خوانده و با لحن طنزآمیزی افزوده است که تا زمانی که موسسات خارجی گزارش های خود را آماده می کنند، ممکن است عمر حکومت کنونی به پایان برسد و حکومت دیگری روی کار بیاید.

به نوشته روزنامه، تاکید بر ارائه گزارش مالی به دولت از سوی موسسات بین المللی بارها تکرار شده و دلیل عدم پرداخت کمک های خارجی به دولت، "ظرفیت پایین" کاری در نهادهای دولتی عنوان شده است؛ چیزی که به نظر نویسنده مبالغه آمیز نیست.

اما پرسش روزنامه این است که چگونه می توان از این موضوع به عنوان دلیلی برای سپردن کمکها به نهادهای خارجی استفاده کرد. هشت صبح همچنین نوشته "واقعاً فهم این مساله که خارجی ها در مرحله ای خاصی از حیات سیاسی ما با جدیت دست به "اقداماتی مشخص" دست می زنند، برای ما دشوار است."

روزنامه نخست نگرانی سازمان ملل در باره نحوه مصرف کمک های خارجی را "تکرار پرسش های بی پاسخ" خوانده و ادارات دولتی را هم در مصرف درست بخش هایی از این کمک ها "ناتوان و ولخرج" دانسته است.

به نظر روزنامه، برای شهروندان آگاه اروپایی، آمریکایی و آسیایی پذیرفتنی نیست که پول های مالیات آنها تحت عنوان کمک به مردمی بیاید که زیر خط فقر زندگی می کنند، ولی از این پول ها ساختمانهایی پرخرج و چند طبقه ساخته شود که هیچ ارتباطی با شهروندان فقیر افغانستان نداشته باشد.

نخست طرح درخواست تازه سازمان ملل را از این لحاظ هم قابل توجه دانسته که بخشی از این کمک ها در مناطقی که نیروهای خارجی حضور ندارند، هم به مصرف برسد. در حالی که به نظر نویسنده، "تراکم" کمک های خارجی در مناطق ناامن، مجریان طرح های عمرانی را به "سردسته های مافیای فساد اداری" مبدل کرده است.

روزنامه سروش ملت در مطلب صفحه اول خود با عنوان "از چاله درآوردن و به چاه انداختن" نوشته که "حیف و میل کمک ها از سوی نهادهای خارجی در کشور واقعیتی عینی است."

اما به نظر نویسنده در حالی که فساد در ادارات دولتی افغانستان به صورت "وحشتناکی" وجود دارد، ظرفیت کاری در این ادارات به صورت "حداقلی" آن هم وجود ندارد.

سروش ملت در ادامه افزوده است اگر دولت افغانستان توانایی های کاری ادارات خود را بالا نبرد، پرداختن تمام کمک های خارجی به دولت در حکم "از چاله درآوردن و در چاه انداختن است".

روزنامه دولتی انیس "عدم هماهنگی" در نحوه مصرف کمک های خارجی را "عمده ترین چالش" در افغانستان خوانده و آن را به نقل از منتقدان "عامل ترویج فساد خارجی" در کشور دانسته است.

به نظر روزنامه با آن که در باره موجودیت مشکلات در ادارات حکومتی "شکی نیست"، وزارتخانه ها در برابر قانون پاسخگو هستند.

به باور انیس اما سازمان های غیردولتی در ارتباط با هزینه های طرح های خود پاسخگو نیستند و این باعث "فربه شدن فساد" در موسسات خارجی شده است.

مطالب مرتبط