نحوه برگزاری، نهاد های اجرایی و نظارتی، و قانون انتخابات

نحوه برگزاری انتخابات

رای دهی در اولین انتخابات

افغانستان برای دومین بار در تاریخ خود انتخابات ریاست جمهوری را تجربه می کند، حامد کرزی رئیس جمهور کنونی که برای دور بعدی نیز نامزد است، اولین رئیس جمهور منتخب در تاریخ این کشور است.

براساس قانون اساسی این کشور رئیس جمهور براساس رای مسقیم و سری برای مدت پنج سال انتخاب می شود. رئیس جمهور باید معاونان خود را نیز به رای دهندگان معرفی کند و به این ترتیب معاونان رئیس جمهوری نیز افراد منتخب محسوب می شوند که رئیس جمهوری حق برکناری آنها را ندارد.

کمیسیون مستقل انتخابات، برگزار کننده انتخابات است. تائید صلاحیت نامزدها، برگزاری انتخابات، شمارش آراء و اعلام نتایج انتخابات از صلاحیت های این کمیسیون است.

ادامه مطلب

معرفی کمیسیون انتخابات

افغانستان در تابستان امسال، برای دومین بار در تاریخ خود انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی برگزار می کند.

نخستین انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال ۲۰۰۴/۱۳۸۳ و با حضور گسترده ناظران داخلی و بین المللی برگزار شد.

مسئولیت برگزاری این انتخابات را کمیسیون یازده نفری برعهده داشت که براساس فرمان رییس جمهوری دوره انتقالی تشکیل شده و پنج نفر از اعضای آن را که کارشناسان بین المللی امور انتخاباتی بودند، نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در کابل تعیین کرده بود.

اما برگزاری دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را کمیسیون مستقلی برعهده دارد که تمامی اعضای آن افغان هستند.

کمیسیون مستقل انتخابات (IEC) که براساس فرمان رییس جمهوری افغانستان در نوزدهم جولای سال ۲۰۰۵ تشکیل شده، ۹ عضو، به شمول یک رییس و یک معاون دارد و دو عضو آن زنان هستند.

عزیزالله لودین که لیسانس در رشته حقوق و علوم سیاسی و دکترا در اقتصاد دارد، رییس این کمیسیون و ژنرال ایوب اصیل که ماستری در رشته پلیس و عدالت دارد، معاون این کمیسیون است.

تعیین رییس کمیسیون انتخابات، براساس فرمان رییس جمهور صورت می گیرد.

ادامه مطلب

متن کامل قانون انتخابات

فصل اول

احکام عمومی

ماده اول:

این قانون به تاسی از احکام ماده سی وسوم و بند (۱) ماده صد وپنجاه ونهم قانون اساسی به منظور تنظیم امور انتخابات

درکشور وضع شده است .

طرز انتخابات :

ماده دوم:

انتخابات از طریق رای آزاد ، عمومی ، سری و مستقیم صورت می گیرد .

اصل تساوی درانتخابات :

ماده سوم:

رای دهندگان درانتخابات با بهره مندی از حق تساوی اشتراک می کنند .

ادامه مطلب

مطالب مرتبط