روزنامه های کابل: شنبه ۲۰ سرطان

مسائل مربوط به انتخابات و تامین امنیت در افغانستان، از موضوعهای عمده مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل است.

انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی این کشور در ۲۹ اسد/مرداد برگزار خواهد شد و مقامهای امنیتی و نیروهای بین المللی گفته اند که برای تامین امنیت انتخابات برنامه های گسترده ای را روی دست گرفته اند.

روزنامه شروش ملت بر اهمیت نظارت بر انتخابات تاکید کرده و افزوده که نظارت در صورتی موثر است که "ناظران بی طرف" داخلی و خارجی و نمایندگان نامزدها در چارچوب قانون بر روند انتخابات نظارت کنند.

به نظر سروش ملت، تنها ناظران "غربی" در انتخابات کافی نیست، بلکه حضور ناظران کشورهای اسلامی و سازمان کنفرانس اسلامی نیز لازم است.

این روزنامه در ادامه سرمقاله خود نوشته است که دولت و کمیسیون انتخابات باید از ناظران بیشتری دعوت کنند و زمینه حضور آنان را در کشور فراهم کنند.

روزنامه اراده در سرمقاله خود عملیات خنجر در ولایت هلمند، در جنوب افغانستان را در آستانه "راهکار جدید و راه دشوار" دانسته است.

عملیات خنجر در ولایت هلمند در ۱۱ سرطان/تیر برای بیرون راندن طالبان از پنج ولسوالی/فرمانداری این ولایت آغاز شد و در پی آن ولسوالی های ناوه و خانشین از کنترل طالبان خارج شد.

این روزنامه نرسیدن تلفات به غیرنظامیان در عملیات خنجر را از موارد برجسته در این عملیات دانسته است. به نظر نویسنده استراتژی فرمانده جدید ناتو برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان در عملیات خنجر پررنگ است.

اما اراده در ادامه ابراز نگرانی کرده است که اگر طالبان بتوانند از چنگ نیروهای ناتو به گونه سالم نجات یابند، نه تنها شورشیان نابود نخواهند شد، بلکه این عملیات به اهداف از پیش تعیین شده آن هم نخواهد رسید.

اراده همچنین به این باور است که در چنین حالتی هم استراتژی ژنرال استانلی مک کریستال، فرمانده ناتو کمرنگ خواهد شد و هم امنیت انتخابات با سردرگمی و پیچیدگی مواجه خواهد شد.

روزنامه هشت صبح در سرمقاله خود از ادامه ناامنی در آستانه انتخابات ابراز نگرانی کرده و افزوده که برای رسیدن به صلح و امنیت در کشور "راه درازی" در پیش است.

به نظر هشت صبح، ادامه این وضع می تواند روند انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را به گونه گسترده ای مورد تهدید قرار دهد.

نویسنده با انتقاد از دولت تحت رهبری حامد کرزی، افزوده است آنهایی که برای رسیدن به قدرت، استفاده از هر وسیله ای را مجاز می شمارند، می خواهند از فضای کلی کشور به سود خود استفاده کنند.

روزنامه دولتی انیس تقویت، تجهیز و افزایش نفرات ارتش ملی افغانستان را "آخرین فرمول" برای تامین امنیت سراسری در کشور دانسته است.

به نظر نویسنده، این نیروها از یک سو به شرایط جغرافیایی و فرهنگی کشور خود آگاهی دارند و از سوی دیگر سپردن رهبری جنگ به دست ارتش میزان تلفات غیرنظامی را هم کاهش خواهد داد.

انیس در ادامه مشارکت "نیروهای همکار" در جنگ را برای تقویت نیروهای داخلی موثر دانسته، اما تاکید کرده است که پیروزی در میدان جنگ باید توسط نیروهای داخلی به دست بیاید.

مطالب مرتبط