روزنامه های کابل: یکشنبه ۲۱ سرطان

چاپ مطلبی در روزنامه گاردین چاپ بریتانیا واکنش تند روزنامه های امروز کابل را برانگیخته و همچنین ادامه عملیات هلمند، در جنوب افغانستان از موضوع های مهم مورد بحث این روزنامه ها است.

روزنامه دولتی اصلاح اعلامیه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در واکنش به این مطلب گاردین را در صفحه نخست خود چاپ کرده است.

روزنامه گاردین در شماره اخیر خود مطلبی را تحت عنوان "افغانستان را خرها رهبری می کنند" چاپ کرد و در آن نوشت: "سربازان ما در هلمند برای آن کشته می شوند که در آن جا انتخابات برگزار شود و در نتیجه حکومت مواد مخدر حاکم شود."

وزارت اطلاعات و فرهنگ در اعلامیه خود مطلب روزنامه گاردین را "خلاف کرامت انسانی و اصول روزنامه نگاری، اهانت به ملت مجاهد افغان و پوچ" خوانده است.

به نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ، "انتشار این مطلب در شرایط کنونی جز پرده انداختن بر ناکامی آنانی که می خواستند مطابق میل خود در افغانستان حکمروایی کنند، چیزی دیگر نیست."

این وزارت از مسئولان روزنامه گاردین خواسته است که به دلیل این که به ملت و دولت افغانستان اهانت کرده اند، از مردم و دولت افغانستان عذرخواهی کنند.

انیس، دیگر روزنامه دولتی در سرمقاله خود با عنوان "گاردین عمداً اهانت می کند"، نوشته که محتوای این مطلب گاردین مغایر اصول اطلاع رسانی و معیارهای قبول شده حرفه روزنامه نگاری است.

به نوشته انیس در مطلب علاوه بر این که از کلمات "رکیک و مستهجن" کار گرفته شده، محتوای آن "سرشار از اهانت، بی حرمتی و تعرض مستقیم" به حکومت و حیثیت مردم افغانستان است.

انیس به این باور است که انتشار چنین مطلبی در نشریه معتبر و پرتیراژی مانند گاردین اعتماد مردم افغانستان به حضور نیروهای بین المللی را کاهش می دهد و "فضای بی اعتمادی" را تقویت می کند.

روزنامه نخست هم از آن چه که استفاده از کلمات "آهانت آمیز" در مورد مقامات افغان توسط روزنامه گاردین خوانده، به شدت انتقاد کرده است.

نخست نوشته است که رسانه های غربی، از جمله گاردین در سالهای پس از سقوط طالبان به عنوان "پایگاه تبلیغات فرامرزی تیم حاکم بر افغانستان" عمل می کردند و حالا آنها را اهانت می کنند.

نخست اما افزوده است که از این رویکرد روزنامه گاردین می توان دریافت که این گونه رسانه ها بر بنیاد سیاست های پشت پرده ای که از سوی حلقات قدرت دیکته می شود استوار است.

به نوشته نخست، سربازان بریتانیایی که از هشت سال پیش به این سو به هلمند، که نویسنده آن ولایت را "امپراتوری تریاک جهان" نامیده، آمده اند، عاشق مردم پابرهنه افغانستان نیستند، بلکه این جا "زیر کاسه نیم کاسه ای وجود دارد".

انتخابات

روزنامه راه نجات در مطلبی با عنوان "کاندیداهای بی برنامه با شعارهایی مسخره" نوشته است که برخی از نامزدها بدون این که برنامه خاصی ارائه کنند، "دم از تغییر زده اند".

به نظر نویسنده، "آنها هیچ توجهی به خواسته های مردم افغانستان ندارند و بیشتر به دنبال اهداف و خواسته های اربابان خارجی خویش هستند و همان گونه که آنان بخواهند، حرکت می کنند."

راه نجات افزوده است اگر نامزدها به دنبال ارائه برنامه هایی مبتنی بر منافع ملی افغانستان نباشند و بیشتر به دنبال شعارهایی باشند که بیشتر "در غرب خریدار دارد و نه در افغانستان"، موفقیتی چندانی در صحنه انتخابات به دست نخواهند آورد.

عملیات هلمند

روزنامه ماندگار در سرمقاله خود عملیات نظامی علیه شورشیان در ولایت هلمند، در جنوب افغانستان را "آغاز دور باطل جنگ در افغانستان" خوانده که به تعبیر روزنامه، هر دو طرف جنگ را "پا بر جا نگه می دارد."

به نظر سرمقاله نویس، جنگ در افغانستان ریشه ها و عوامل مشخصی دارد و به باور نویسنده تا زمانی که به این ریشه ها توجه نشود، تامین امنیت در کشور ناممکن است.

ماندگار "نارضایتی مردم از حاکمیت افغانستان" را یکی از این عوامل دانسته، در حالی که به نوشته روزنامه، دولت از این موضوع بی خبر است یا خود را به "تغافل" زده است.

روزنامه افغانستان هم نوشته است که کارکرد نیروهای بریتانیایی در هلمند در سالهای گذشته به حدی "ضعیف" بود که این پرسش را در نزد مردم به وجود آورد که "سربازان انگلیسی عمداً نمی خواهند به طالبان در منطقه آسیبی برسد."

به باور روزنامه، اما با ورود سربازان آمریکایی در پی تغییر استراتژی آمریکا در قبال جنگ با تروریسم، روند مبارزه با تروریسم در هلمند "تغییرات اساسی" پیدا کرد.

به نظر نویسنده، "موفقیت عملیات در هلمند" نشان داد که اگر "اراده جدی" برای نابودی و شکست حتمی تروریستان وجود داشته باشد، این کار چندان هم دور از دسترس نیست.

هشت صبح هم با توجه به عملیات هلمند و افزایش ناامنی ها در کشور، نیروهای خارجی مستقر در افغانستان و همچنین دولت این کشور را متهم به داشتن "سیاست دو پهلو در قبال طالبان" کرده است.

به نوشته روزنامه، مقامات غربی در باره تلفات نظامیان خارجی در افغانستان در روزهای اخیر واکنش نشان دادند، اما تلفات خود افغانها مورد توجه کسی نیست.

به نوشته هشت صبح، انفجار ولایت لوگر، که در آن شماری از کودکان دانش آموز کشته شدند، تنها ابراز تاسف را در پی داشت.

مطالب مرتبط