روزنامه های کابل: ۲۳ سرطان، واکنش به سخنان اوباما

روزنامه های چاپ امروز کابل موضوع های گوناگون، از جمله مسائل مربوط به انتخابات را مورد بحث قرار داده اند.

روزنامه اراده از برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به عنوان "ناشناس ها" نام برده و افزوده است که حتی درصد کمی از مردم هم آنها را نمی شناسند.

از سوی دیگر به نوشته اراده، بسیاری از آنها "سواد لازم برای صحبت در رسانه ها" را هم ندارند تا خود را در ظرف دو ماه مبارزات انتخاباتی به مردم معرفی کنند.

سرمقاله نویس اراده حامد کرزی، عبدالله عبدالله، اشرف غنی احمدزی و رمضان بشردوست را نامزدهای مطرح دانسته و افزوده است که مردم با توجه به سنت های حاکم بر جامعه از رهبران قومی و افراد بانفوذ پیروی خواهند کرد و به نامزدهای مطرح رای خواهند داد.

روزنامه افغانستان درخواست اخیر کای آیدی، نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان مبنی بر خودداری نامزدهای انتخابات این کشور از اظهار سخنان "تحریک آمیز" را مهم دانسته است.

به نظر نویسنده، برخی از نامزدها سخنانی به زبان می رانند که نه تنها به زیان وحدت ملی است، بلکه باعث می شود تا نماینده سازمان ملل آنها را "نصیحت" کند.

روزنامه در ادامه نوشته که حفظ وقار نامزدها نگهداری وقار افغانستان است. نویسنده ابراز امیدواری کرده است که بازیگران عرصه انتخابات تن به "دوپینگ سیاسی" ندهند.

انیس، روزنامه دولتی در سرمقاله خود با اشاره به دستور رئیس جمهوری آمریکا برای گردآوری اطلاعات در باره کشتار شماری از افراد وابسته به طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی در شمال افغانستان، نوشته که "حل منطقی مشکلات به زمان نیاز دارد."

روزنامه همچنین نوشته است که از یک سو نیروهای آمریکا در هلمند سرگرم جنگ با شورشیان هستند و از سوی دیگر این دستور در آستانه انتخابات صادر شده است.

انیس در ادامه نوشته است که اتخاذ سیاست "یک بام و دو هوا" برای کاهش مشکلات سودی ندارد؛ به نظر نویسنده در شرایط کنونی مردم افغانستان به تفاهم، بازسازی و تامین امنیت نیاز دارند تا پس از آن برای حل مشکلات راه منطقی پیدا شود.

هشت صبح نیز به همین موضوع پرداخته و نوشته است که انتخاب یک مورد خاص از میان "تمامی جنایات و قتل عام ها"، که طی سی سال اخیر روی داده، "غرض آلود و استفاده جویانه" به نظر می رسد و بیم آن می رود که پشت این تصمیم "اهداف و مقاصد دیگری نهفته باشد."

به نظر هشت صبح، روی دیگر این قضیه که "آدم کشی، نقض حقوق بشر، تیزاب پاشی به روی دختران و نسل کشی" توسط طالبان است نادیده گرفته شده است.

روزنامه در ادامه افزوده است: "طرح تحقیق در مورد کشتار دسته جمعی طالبان، که بدون تردید جنایتی است ضد بشری، می تواند چراغ سبز امیدوارکننده ای برای طالبان باشد."

روزنامه نخست در سرمقاله خود با توجه به افزایش تلفات نظامیان بریتانیایی در افغانستان و فشار مخالفان بر دولت بریتانیا، نوشته که افغانستان به "ناخن افگار" بریتانیا مبدل شده است.

نویسنده حضور نظامی بریتانیا در افغانستان را محور اصلی "بن بست" بر سر راه سیاست های دولت این کشور در افغانستان دانسته و افزوده راه برون رفت این بن بست نه ادامه "راهبرد منفعلانه" هشت سال گذشته است و نه رها کردن افغانستان.

به نظر نخست "بهترین راه برای خروج بریتانیا از این بن بست تغییر روی کرد منفعلانه در مقابل شورشیان و شکست آنها است."

مطالب مرتبط