نشریات کابل: چهارشنبه 24 سرطان

روزنامه های چاپ امروز کابل، احتمال آغاز تحقیقات رسمی آمریکا در مورد ادعای کشتار افراد طالبان در سال 2001 در شمال افغانستان را بررسی کرده و آن را بیشتر به مسئله انتخابات افغانستان ربط داده اند.

روزنامه هشت صبح به تلاشها برای حقیقت یابی در مورد "کشتار دسته جمعی" افراد گروه طالبان در شمال افغانستان در سال 2001 پرداخته است.

هشت صبح نوشته که اگرچه در این مورد مشخص، انگشت انتقادها نسبت به ژنرال دوستم که در آن زمان افراد گروه طالبان را در بازداشت خود داشت بلند شده است، اما به نوشته روزنامه، بسیاری از کسانی که در هفت سال گذشته در افغانستان از "متحدان حامد کرزی و غرب" بوده اند نیز، "سابقه جنگی مشابه به آقای دوستم دارند."

این روزنامه افزوده که آغاز تحقیقات در مورد کشتار طالبان در شمال افغانستان و انتقادهایی که اخیرا در مورد انتخاب مارشال قسیم فهیم به عنوان معاون اول آقای کرزی در انتخابات پیش رو مطرح بوده است، یک بار دیگر آقای کرزی را در "مصاف" با غرب قرار می دهد.

نویسنده همچنین افزوده که اگر آقای کرزی از ژنرال دوستم در این مورد حمایت کند، بیم آن می رود که این مسئله تاثیرات بسیار منفی خود را روی طرح آقای کرزی برای مذاکره با طالبان برجا بگذارد.

روزنامه آرمان ملی نیز به همین موضوع پرداخته و پرسیده است که چرا آمریکا موضوع "بازخوانی پرونده دشت لیلی" را در آستانه برگزاری انتخابات مطرح می کند؟

نویسنده آرمان ملی برای یافتن جواب به این پرسش خود، تلاش کرده روابط حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان را با کشورهای غربی بررسی کند.

این روزنامه نوشته است که کشورهای غربی دیگر آقای کرزی را یک "زعیم خوب" برای مردم افغانستان نمی دانند و نمی خواهند "دهها میلیارد دلار و خون فرزندان خود را" هزینه ابقای حکومت او در افغانستان کنند.

نویسنده آرمان ملی نوشته که بازگشایی پرونده دشت لیلی، "چراغ سرخی" به ژنرال دوستم است که در انتخابات پیش رو از آقای کرزی حمایت کرده است. این روزنامه همچنین پیش بینی کرده که "پرونده های دیگری نیز (برای آقای کرزی) در راه است."

روزنامه نخست نوشته است که هر اندازه بازار مسایل انتخاباتی در افغانستان گرم می شود، بازار شایعه پراکنی های مردم نیز گرم تر می شود.

این روزنامه نوشته که شایعات متفاوت و عجیب و غریبی در میان مردم افغانستان نسبت به مسئله انتخابات بوجود آمده است که به باور نویسنده، کمتر می توان روی درستی آنها اعتماد کرد.

نخست چنین شایعه پراکنی ها را برای جامعه افغانستان مضر دانسته و افزوده که این مسئله – با آنکه اساسی ندارد – اما می تواند در سمت و سو دهی افکار عامه موثر باشد.

روزنامه ماندگار در سرمقاله خود به شعارهای انتخاباتی و طرح برنامه های کلی نامزدهای انتخابات افغانستان پرداخته و در این میان، طرح مذاکره با طالبان را که در برنامه های بسیاری از این نامزدها دیده شده، برجسته کرده است.

نویسنده ماندگار ضمن "ناکام" خواندن طرح مذاکره با طالبان، به نامزدهای انتخابات افغانستان پیشنهاد کرده که پای خود را در راهی نگذارند که حامد کرزی در هفت سال اخیر گذاشته است.

روزنامه تاکید دارد که مذاکره با طالبان، آنگونه که اداره آقای کرزی ظرف سالهای اخیر به آن اشاره داشته، ابهامات زیادی در خود دارد، و به نوشته نویسنده، نه تنها راه حلی برای مشکلات امنیتی افغانستان نیست، بلکه به وخامت اوضاع در این کشور نیز انجامیده است.

این روزنامه به "نامزدهای مطرح" انتخابات افغانستان پیشنهاد کرده که اگر بحث مذاکره با طالبان را پیش می کشند، باید به تمام معنا به عواقب و جزییات آن بیاندیشند ورنه به نوشته روزنامه، شعاری سر ندهند که خود در پیاده کردن آن ناتوان باشند.

مطالب مرتبط