مشکلات معارف افغانستان درمبارزات انتخاباتی

با وصف آنکه در سالهای پس از سقوط طالبان به عرصه معارف و آموزش و پرورش در افغانستان توجه زیاد معطوف شده است اما به گفته مقامهای وزارت معارف، هنوز هم بنابر مشکلات موجود در افغانستان ،در مجموع پنج میلیون و ۳۰۰ هزار کودک هفت تا ۱۸ ساله از آموزش محروم هستند.

تهدیدهای امنیتی در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان از چالشهای اساسی معارف شمرده می شود و به گفته مسوولان وزارت معارف افغانستان ، مشکلات امنیتی باعث بسته شدن بیش از ۶۵۰ مکتب در این مناطق مختلف اینکشور شده است.

اما به نظر بسیاری از کارشناسان، تنها مشکلات امنیتی در افغانستان نیست که روند آموزش و پرورش را در این کشور به چالش کشیده است. به نظر آنان دامنه مشکلات آموزش و پرورش بسیار گسترده تر از این است.

در چنین وضعیتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چه راه حل ها وبرنامه هایی را برای حل مشکلات در عراصه معارف این کشورسنجیده اند؟ در ادامه بحثهای ما برای بررسی برنامه های نامزدان ریاست جمهوری افغانستان برای حل مشکلات مختلف این کشور، این هفته مشکلات در عرصه معارف و تعلیم و تربیه وبرنامه های نامزدان برای حل آن را بررسی می کنیم. محمد هاشم توفيقي و عبدالقادر امامی غوری نامزدان مستقل انتخابات ریاست جمهوری فردا مهمان برنامه " صدای شما" هستند. شما می توانید در هنگام پخش برنامه به این شماره به ما زنگ بزنید: ۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱ همچنین می توا نید در هنگام پخش برنامه به این شماره به ما SMS یا پیامک بفرستید: ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۸۸۸۸ یا هم به نشانی زیر به ما ایمل کنید: dari@bbc.co.uk

مطالب مرتبط