زندگی نامه نامزدها: محمد سرور احمدزی

محمد سرور احمدزی، عکس از سایت کمیسیون انتخابات
Image caption آقای احمدزی برای جنبشهای دانشجویی در پاکستان فعالیت کرده است

سرور احمدزی در سال ۱۳۴۶ خورشیدی در ولایت لوگر در جنوب کابل به دنیا آمد.

او در شهر پشاور آموزش دید و مدرک لیسانس/کارشناسی در رشته حقوق و علوم سیاسی از کالج بریتانیایی ادوارد به دست آورد.

آقای احمدزی در رشته حقوق و روابط بین الدول از دانشگاه پشاور مدرک فوق لیسانس/کارشناشی ارشد گرفته است.

او به زبان های پشتو، دری، اردو و انگلیسی صحبت می کند.

سرور احمدزی در سالهای ۱۳۷۰ خورشیدی در فعالیت های دانشجویی میان دانشجویان افغان در پاکستان شرکت داشت و چندین تظاهرات دانشجویی را علیه جنگ های داخلی افغانستان سازمان داد.

آقای احمدزی در ستاد انتخاباتی باراک اوباما، در انتخابات سال ۲۰۰۸ آمریکا سهم گرفته بود.

دفتر آقای احمدزی می گوید او به این دلیل در ستاده آقای اوباما سهم گرفت که برنامه "تغییر" در آمریکا روی کار بیاید و این تغییر شامل حال افغانستان هم شود.

معاون اول: محمد کریم جلیلی

معاون دوم: سید رسول