زندگی نامه نامزدها: هدایت امین ارسلا

هدایت الله امین ارسلا
Image caption آقای ارسلا در دولت های موقت و انتقالی افغانستان عضویت داشت

هدایت امین ارسلا ۶۸ ساله، پشتون و در کابل به دنیا آمده است.

هدایت امین ارسلا لیسه/دبیرستان را در کابل خواند و آموزشهای عالی را در دانشگاه الینویز جنوبی در آمریکا در رشته اقتصاد به پایان رساند. آقای ارسلا مدرک دکتری اش را هم در همین رشته از دانشگاه جورج واشنگتن به دست آورد.

او در سال ۱۹۶۹ به عنوان نخستین افغان کارمند بانک جهانی شد و ۱۸ سال در این بانک کار کرد.

آقای ارسلا در سال ۱۹۸۷ از کار در بانک جهانی دست کشید و به به صفوف مجاهدین پیوست. در سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۲ آقای ارسلا به وزارت مالیه/دارایی دولت مجاهدین در پاکستان منصوب شد.

در سال ۱۹۹۳ آقای ارسلا عهده دار وزارت خارجه در دولت مجاهدین در کابل شد اما برای مدت کوتاهی در این سمت باقی ماند.

بعد از سقوط طالبان هدایت امین ارسلا در اجلاس بن به عنوان وزیر تجارت و معاون رئیس اداره موقت به رهبری حامد کرزی معرفی شد.

بعد از برگزاری لویه جرگه اضطراری که در آن لویه جرگه حامد کرزی را برای دو سال به عنوان رئیس دولت انتقالی برگزیدند، هدایت امین ارسلا در کابینه جدید آقای کرزی عهده دار وزارت مالیه شد.

آقای ارسلا در کابینه حکومت منتخب آقای کرزی راه نیافت، اگرچه حامد کرزی آقای ارسلا را به عنوان "وزیر ارشد" به مجلس نمایندگان معرفی کرد اما مجلس نمایندگان به دلیل این که چنین پستی در قانون اساسی افغانستان پیش بینی نشده است اورا رد کرد.

اما آقای ارسلا با وجود نظر مخالف مجلس نمایندگان، به کار خود به عنوان "وزیر ارشد" ادامه داد. آقای ارسلا اگرچه سمت اجرایی نداشت ولی در نشستهای هفتگی کابینه شرکت می کرد.

معاون اول: محمد اسماعیل قاسمیار، رئیس مجلس بزرگ (لویه جرگه اضطراری ۱۳۸۱)

معاون دوم: دوست محمد عمری