زندگی نامه نامزدها: بشیر بیژن

بشیر بیژن
Image caption آقای بیژن طرفدار برقراری نظام فدرالی در کشور است

بشیر بیژن در سال ۱۳۴۵ در گذر بارانه شهر کابل به دنیا آمد و در همین شهر بزرگ شد.

آقای بیژن از لیسه/دبیرستان خواجه عبدالله انصاری فارغ التحصیل شد و به دانشکده روزنامه نگاری کابل پذیرفته شد.

او می گوید به دلیل "مشکلات سیاسی" در کشور، نتوانست از این دانشکده مدرک فارغ التحصیلی به دست آورد. آموزش آقای بیژن در دانشگاه کابل مصادف بود با نیمه اول دهه هفتاد خورشیدی.

بشیر بیژن از ۲۰ سال پیش به این سو در مطبوعات افغانستان از خبرنگاری تا مدیر مسئولی نشریات دولتی و غیردولتی کار کرده است.

آغاز کار او با نشریه درفش جوانان بود و آخرین کار او مدیر مسئولی هفته نامه "خبرنگار"، نشریه اتحادیه ملی روزنامه نگاران افغانستان بوده است، که در حال حاضر هم به همین کار اشتغال دارد.

آقای بیژن بینانگذاری و مدیر مسئولی هفته فرهنگی سینا، پیش از طالبان و همچنین راه اندازی و مدیر مسئولی مجله پرواز، نشریه شرکت هواپیمایی آریانا را از کارهای عمده خود در زمینه روزنامه نگاری می داند.

او از اعضای موسس و معاون اول حزب کنگره ملی افغانستان است که عبداللطیف پدرام، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری رهبری این حزب را به عهده دارد.

کنگره ملی در حال حاضر با مشکلات درون حزبی مواجه است.

آقای بیژن از طرفداران نظام پارلمانی فدرال در کشور است. به نظر او، برقراری نظام فدرالی تا حد زیادی مشکلات موجود در کشور را کاهش می دهد.

او می گوید در انتخابات از "کارتهای قومی و منطقه ای" استفاده نمی کند.

معاون اول: عبدالغفار عرفانی

معاون دوم: فاطمه نعیمی