ضیاءالحق حافظی

ضیاءالحق حافظی
Image caption کارهای رسمی آقای حافظی عمدتاً آموگاری بوده است

ضیاءالحق حافظی در سال ۱۹۵۱ میلادی در شهر کابل به دنیا آمد و در همین شهر بزرگ شد.

او پس از آن که تحصیلاتش را در لیسه/دبیرستان به پایان برد، به آموزرگاری در مکاتب/ مدارس روی آورد.

آقای حافظی می گوید او با آموزش در دوره هایی که از سوی وزارت آموزش و پرورش برای آموزگاران برگزار شده بود، مدرک لیسانس گرفت.

او در سالهای آخر دهه چهل و پنجاه خورشیدی آموزگار بود. آقای حافظی می گوید او به دلیل مخالفت با دولت تحت رهبری محمد داوود خان نتوانست به کارش ادامه دهد و به پاکستان رفت.

ضیاءالحق حافظی در سال های جنگ با شوروی سابق به صف مجاهدین پیوست و بیشتر در کارهای فرهنگی مشغول بود.

آقای حافظی می گوید پس از آغاز جنگ های داخلی در کشور تلاش کرد با گفتگو با رهبران و فرماندهان گروه های مختلف راه حلی برای برقراری صلح جستجو کند، اما در این کار موفقیتی نداشت.

او می گوید تا حال حدود ۲۰ جلد کتاب در ارتباط با مسائل اقتصادی و سیاسی نوشته است.

معاون اول: محمد باقر مصباح زاده

معاون دوم: سید احمد همدرد