زندگی نامه نامزدها: محمد سعید هاشمی

محمد سعید هاشمی، عکس از سایت کمیسیون انتخابات
Image caption محمد سعید هاشمی

مولوی محمد سعید هاشمی از معدود روحانیونی است که نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده اند.

او در رسانه ها کمتر ظاهر می شود و عکسها و برگه های تبلیغاتی او هم در شهرها چندان به چشم نمی خورد.

معاون اول او یک مهندس و معاون دوم او یک ژنرال بازنشسته ارتش است.

در باره زندگی او تا حال اطلاعات کافی در دست نیست.

معاون اول: محمد معصوم

معاون دوم: محمد نعیم انصاری