زندگی نامه نامزدها: سید جلال کریم

جلال کریم
Image caption شغل اصلی آقای کریم پیش از این تجارت بوده است

سید جلال کریم در سال ۱۳۴۸ خورشیدی در کابل به دنیا آمد و زمانی که هنوز دانش آموز بود، به عنوان "نابغه" شهرت یافت.

آقای کریم هنوز هم در برگه های تبلیغاتی اش واژه "نابغه" را به دنبال نامش چاپ کرده است.

براساس متن زندگی نامه او که در سایتش منتشر شده است، در شش سالگی وارد مکتب شد و در هشت سالگی از صنف (کلاس) دوازدهم فارغ التحصیل شد.

او ۹ ساله بود که به دانشکده مهندسی دانشگاه کابل پذیرفته شد و پس از آن برای آموزش به آمریکا و شوروی سابق رفت؛ سرانجام تحصلاتش را در دانشگاه شاه فهد در عربستان سعودی به پایان رساند.

آقای کریم در ۱۴ سالگی به فعالیت های اقتصادی رو آورد و در زمینه تجارت موفقیت هایی قابل ملاحظه ای به دست آورد.

او در سالهای دهه ۱۳۷۰ خورشیدی برای میانجیگری میان گروههای مجاهدین و اتحاد شمال و طالبان وارد اقدام شد، ولی دستاورد چشمگیری در این زمینه به دست نیاورد.

آقای کریم در حال حاضر معتقد است که خطر تروریسم یک مشکل منطقه ای است و افغانها به تنهایی موفق به حل آن نخواهد شد.

او به صورت مستقل وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شده است.

معاون اول: فیض محمد دقیق

معاون دوم: عباس واعظ زاده بهسودی