زندگی نامه نامزدها: باز محمد کوفی

باز محمد کوفی
Image caption آقای کوفی نامزد مستقل است

باز محمد کوفی در سال ۱۳۲۵ در ولسوالی کوف ولایت بدخشان، در شمال شرق افغانستان متولد شد.

او لیسه/دبیرستان را در بدخشان سپری کرد و پس از آن در مرکز تربیت معلم قندوز آموزش دید.

آقای کوفی ۱۴ سال در بدخشان و کابل به عنوان آموزگار کار کرده است و از سال ۱۳۵۸ به عنوان ولسوال/فرماندار کار کرد.

او می گوید پس از آن آموزش های عالی را در رشته حقوق و علوم سیاسی در خارج از کشور به پایان رسانده است.

آقای کوفی از ماه ثور/اردیبهشت ۱۳۷۱ به جمهوری تاجیکستان رفت و پناهنده شد.

باز محمد کوفی نامزد مستقل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است.

معاون اول: زرمینه سحر

معاون دوم: محمد باقر امیری