زندگی نامه نامزدها: معتصم بالله مذهبی

معتصم بالله مذهبی
Image caption آقای مذهبی در خانواده یک روحانی به دنیا آمده و در رشته اقتصاد نظامی تحصیل کرده است

معتصم بالله مذهبی در ۲۲ دلو ۱۳۴۲ در شهر پلخمری در شمال افغانستان به دنیا آمد.

پدر او مولانا محمد عطاءالله فیضانی است که در زمان خود از روحانیون مشهور افغان شمرده می شد.

آقای مذهبی در شش سالگی به کابل نقل مکان کرد و در منطقه چهل ستون سکونت اختیار کرد.

او در مکتبهای "آقا علی شمس" تجربی شاه دو شمشیره آموزش دید و همزمان به آموزشهای علوم دینی از پدر و عمویش، گل محمد کاکر، ادامه داد.

آقای مذهبی آموزشهای عالی را در رشته اقتصاد نظامی در دانشگاه نظامی کابل به پایان رساند.

او از سال ۱۳۶۵ به پاکستان مهاجرت کرد و در شهر پشاور کتابخانه فیضانی را بنیاد گذاشت و نشریه "بلاغ" را منتشر کرد.

معتصم بالله مذهبی در سالهای ۱۳۷۰ خورشیدی به بازسازی روی آورد و با سازمان های غیردولتی کار کرد.

او در سالهای بعد از آن برای تامین صلح در کشور نیز فعالیت کرد و در برخی از نشست های صلح شرکت کرد.

معاون اول: محمد نسیم روضه باغی، استاد دانشگاه هرات

معاون دوم: افتخار احمد یوسفزی، استاد دانشگاه ننگرهار