زندگی نامه نامزدها: ذبیح الله غازی نورستانی

ذبیح الله غازی نورستانی، عکس از سایت کمیسیون انتخابات
Image caption آقای نورستانی رهبر حزب عدالت و ترقی است

ذبیح الله غازی نورستانی متولد سال ۱۳۳۶ در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر، در شرق افغانستان است.

آقای نورستانی آموزشهای ابتدایی را در کنر سپری کرد و لیسه/دبیرستان را در کابل خواند.

او آموزشهای عالی را در انستیتوی زراعت در کابل به پایان رساند.

او یک سال پس از تحصیل کارمند شهرداری کابل بود و در سال ۱۳۵۵ خدمت سربازی را به پایان رساند.

آقای نورستانی در بخش نگهداری جنگل های اداره زراعت کنر هم کار کرده است.

ذبیح الله غازی نورستانی می گوید پس از آن که پدر و ماما/دایی اش از زندان دولت کمونیستی آزاد شدند، به همراه آنها به کوه ها پناه برد و علیه دولت اقدام مسلحانه و "جهاد" را آغاز کرد.

آقای نورستانی می گوید در سال ۱۹۸۰ نامه ای با خون خود نوشت و به کورت والت هایم، دبیر کل پیشین سازمان ملل فرستاد. نورستانی می گوید در این نامه خواستار بین المللی ساختن قضیه افغانستان شده بود.

او در سالهای ۱۹۹۰، پس از آغاز جنگهای داخلی در افغانستان به آمریکا رفت و در سال ۲۰۰۴ به کشور بازگشت.

ذبیح الله نورستانی در سالهای اخیر حزب عدالت و ترقی افغانستان را بنیاد گذاشت و در حال حاضر رهبر این حزب است.

اما او از سوی این حزب نامزد نشده و نامزد مستقل است.

معاون اول: سید یوسف شجن پاچا

معاون دوم: آقا سعید