زندگی نامه نامزدها: معین الدین الفتی

معین الدین الفتی، عکس از سایت کمیسیون انتخابات
Image caption آقای الفتی مهندس بندسازی و شبکه های آبیاری است

معین الدین الفتی ۴۴ ساله و متولد شهر کابل است.

آقای الفتی در همین شهر آموزش دیده و در رشته بندسازی/سدسازی و شبکه های آبیاری مدرک لیسانس گرفته است.

او کارهای رسمی را از ماموریت در اداره توسعه روستاها آغاز کرد و ۱۶ سال در این اداره سابقه کاری دارد.

کار آقای الفتی در این اداره اجرای طرح های ساختمانی و شبکه های آبیاری بوده است.

پس از آن که اداره توسعه روستاها در وزارت آب و برق مدغم شد، او به این وزارت منتقل شد.

مهندس الفتی در حال حاضر هم کارمند وزارت انرژی و آب است.

معین الدین الفتی می گوید احساس وطن پرستی او را واداشت تا نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.

او می گوید اگر در انتخابات پیروز شود، در بخش بندسازی و شبکه های آبیاری کار بیشتری انجام خواهد داد.

معاون اول: خان محمد

معاون دوم: نادیه