اکبر اوریا

اکبر اوریا
Image caption آقای اوریا سالها کارمند وزارت خارجه بوده است

اکبر اوریا در ۱۲ سنبله/شهریور ۱۳۳۲ در شهر کابل به دنیا آمد.

او دانش آموز لیسه/ مدرسه استقلال بود و پس از آن از دانشگاه کابل مدرک لیسانس در رشته حقوق و علوم سیاسی دریافت کرد.

آقای اوریا در رشته حقوق بین الدول از دانشگاه سوفیه بلغارستان دکتری گرفت.

او سالها به عنوان کارمند وزارت خارجه افغانستان کار کرده است. آغاز کار او استخدام به عنوان یک کارمند ساده بود و در سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ سفیر افغانستان در بلغارستان بود.

آقای اوریا پس از آن به افغانستان باز گشت و کار در وزارت خارجه را در بخش آسیای جنوبی و خاور دور آغاز کرد و در سال ۱۹۸۷ به نهاد ریاست جمهوری منتقل شد و به عنوان مشاور امور روابط بین المللی کار کرد.

اکبر اوریا تا سالهای دهه ۱۹۹۰ میلادی در همین اداره کار کرد و پس از سقوط کابل به دست طالبان در سال ۱۳۷۵ به خارج رفت و ۱۰ سال در ماسکو بود.

آقای اوریا در سال ۲۰۰۳ به کشور بازگشت و به فعالیت های سیاسی آغاز کرد. او عضو موسس حزب واحد سراسری افغانستان است که تا حال مجوز فعالیت رسمی نگرفته است.

آقای اوریا در عرصه روزنامه نگاری هم کار کرده است. کارهای عمده او در این زمینه بیشتر در بیرون از کشور، از جمله در ماسکو بوده است.

معاون اول: عبدالظاهر میرزاخیل

معاون دوم: نورضیا چرخی