زندگی نامه نامزدها: سنگین محمد رحمانی

سنگین محمد رحمانی
Image caption آقای رحمانی نزدیک به سی سال افسر ارتش و کارمند وزارت دفاع بوده است

سنگین محمد رحمانی در سال ۱۳۳۳ خورشیدی در ولایت بدخشان، در شمال شرق افغانستان به دنیا آمد.

آقای رحمانی آموزش های ابتدایی را در زادگاهش سپری کرد و از مرکز تربیت معلم کابل فارغ التحصیل شد.

او همچنین دوره یک ساله آموزش نظامی را در موسسه تعلیمی نظامی هم سپری کرده است.

آقای رحمانی از سال ۱۳۵۸ برای مدت ۲۹ سال به عنوان افسر ارتش و همچنین کارمند وزارت دفاع کار کرده است.

وظیفه او مراقبت از فرودگاه های نظامی بود و در ولایت های مختلف، از جمله هرات، پروان، بلخ، خوست و کابل کار کرد.

او در سال ۱۳۸۴ برای این که بتواند دست به کارهای سیاسی بزند، از حرفه نظامی کناره گرفت و با درجه دگروالی/سرهنگی بازنشسته شد.

سنگین محمد رحمانی در سال ۱۳۸۷ مجوز فعالیت حزب حمایت از حقوق مردم افغانستان را از وزارت عدلیه/دادگستری به دست آورد. او خود رهبر این حزب است.

آقای رحمانی می گوید اگر به ریاست جمهوری برسد، مجرمان جنگی را به دادگاه می کشاند؛ به نظر او آنان مانع صلح و امنیت در کشور هستند.

رحمانی نامزد مستقل انتخابات ریاست جمهوری است.

معاون اول: رجب گل

معاون دوم: ضیاءالدین