زندگی نامه نامزدها: عبدالمجید صمیم

عبدالمجید صمیم، عکس از سایت کمیسیون انتخابات
Image caption شغل اصلی آقای صمیم معلمی ادبیات فارسی است

عبدالمجید صمیم در سال ۱۳۲۸ در یک خانواده کشاورز در روستای بابا علی ولایت جوزجان، در شمال افغانستان به دنیا آمد.

آقای صمیم در سال ۱۳۴۵ از مرکز تربیت معلم بلخ فارغ التحصیل شد و از سال ۱۳۴۶ تا حال معلم ادبیات فارسی است.

او می گوید در کنار آموزگاری به کارهای اجتماعی هم پرداخته است. او در حال حاضر رئیس شورای حمایت از افراد آسیب پذیر در ولایت جوزجان است.

آقای صمیم می گوید به هیچ حزب سیاسی وابستگی ندارد و پیش از این هم کار سیاسی انجام نداده است.

مشارکت اقوام مختلف افغانستان در ساختار قدرت، در محور برنامه انتخاباتی او قرار دارد.

آقای صمیم خود از قوم ازبک است.

معاون اول: عبیدالله خان، پشتون از ولایت بلخ

معاون دوم: شاه آغا، هزاره از ولایت لوگر