رحیم جان شیرزاد فی سبیل الله

رحیم جان شیرزاد فی سبیل الله، عکس از سایت کمیسیون انتخابات
Image caption رحیم جان شیرزاد فی سبیل الله

رحیم جان شیرزاد فی سبیل الله در سال ۱۳۲۳ در ولایت ننگرهار، در شرق افغانستان متولد شد.

او آموزشهای ابتدایی را در مدارس دینی در زادگاه خود دید و پس از آن به پاکستان رفت و آموزش های بیشتر را در آن جا فراگرفت.

آقای شیرزاد پس از آموزش علوم دینی به تجارت رو آورد و تا سال ۱۳۵۸ به تجارت اشتغال داشت.

آقای شیرزاد در زمان جنگ با ارتش شوروی سابق به جبهه های جنگ رفت و گروهی را موسوم به "جهاد فی سبیل الله" به وجود آورد.

رحیم جان شیرزاد فی سبیل الله از سال ۱۳۷۲ به این سو فعالیت های سیاسی را برای تامین صلح آغاز کرد. او حزبی را موسوم به "حزب صلح و امن اسلامی ملت افغانستان" تشکیل داد و در سال ۱۳۸۷ مجوز فعالیت رسمی آن را گرفت.

آقای شیرزاد می گوید اگر رئیس جمهوری شود با طالبان گفتگو می کند و برای تامین صلح و امنیت در کشور تلاش خواهد کرد.

او نامزد مستقل انتخابات ریاست جمهوری است.

معاون اول: محمد اعصار

معاون دوم: ملک شاکرالله