زندگی نامه نامزدها: حسن علی سلطانی

حسن علی سلطانی
Image caption شعار انتخاباتی آقای سلطانی 'خدا، وطن، مردم' است

حسن علی سلطانی در سال ۱۳۲۰ در شهر کابل به دنیا آمد.

او تحصیلات خود را تا پایان لیسه/دبیرستان ادامه داد و پس از آن در سال ۱۳۵۱ به عضویت شورای شهروندان کابل درآمد.

آقای سلطانی عضو جرگه بزرگ (لویه جرگه) سال ۱۳۵۵ بود. این جرگه قانون اساسی نخستین دولت جمهوری به رهبری داوود خان را تصویب کرد و همچنین داوود خان را به ریاست جمهوری انتخاب کرد.

او بار دیگر در سال ۱۳۶۵ عضو شورای شهر کابل شد.

حسن علی سلطانی در انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۴ به عنوان نامزد شرکت اما موفق به اخذ آرای کافی برای ورود به مجلس نمایندگان نشد.

آقای سلطانی پس از آن رئیس شورای قوم قزلباشان افغانستان شد.

"خدا، وطن، مردم" شعار انتخاباتی آقای سلطانی است و تحکیم استقلال و حاکمیت ملی در صدر برنامه هایش قرار دارد.

او نامزد مستقل انتخابات ریاست جمهوری است.

معاون اول: مصری خان مومند

معاون دوم: عبدالرقیب