زندگی نامه نامزدها: محمد حکیم تورسن

محمد حکیم تورسن، عکس از سایت کمیسیون انتخابات
Image caption کارهای رسمی آقای تورسن شامل کار در بخشهای مختلف اداره امنیت ملی می شود

محمد حکیم تورسن در سال ۱۳۳۳ در شهر کابل به دنیا آمده و از قوم ازبک است.

آقای تورسن در رشته ادبیات فارسی از دانشگاه کابل مدرک لیسانس گرفته است.

او از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۱ در پست های مختلف در اداره اطلاعات و امنیت افغانستان کار کرد.

این اداره در این سالها با نام های مختلف مانند، اگسا، خدمات امنیت دولتی (خاد) و وزارت امنیت دولتی (واد) یاد می شد.

آقای تورسن می گوید پس از سال ۱۳۷۱ از ولایتی به ولایتی و از کشوری به کشوری دیگر مهاجر شده است.

او از سال ۱۳۸۱ به این سو کارهای اقتصادی انجام داده و یک شرکت گردشگری و ترانزیتی را بنیاد گذاشته است.

محمد حکیم تورسن می گوید از سال ۱۳۵۱ به این سو در فعالیت های سیاسی دخیل بوده و در حال حاضر عضو حزب متحد ملی به رهبری نورالحق علومی است.

آقای تورسن نامزد مستقل انتخابات ریاست جمهوری است.

معاون اول: نصرالله زیارمل

معاون دوم: محمد یاسین علوی