زندگی نامه نامزدها: عبدالغفور زوری

عبدالغفور زوری
Image caption شش برادر آقای زوری در جنگ کشته شده اند

عبدالغفور زوری در سال ۱۳۲۹ در شهر زرنج، مرکز ولایت نیمروز، در جنوب غرب افغانستان به دنیا آمد.

در سال ۱۳۵۰ از لیسه/دبیرستان فرخی سیستانی فارغ التحصیل شد.

او کارهای رسمی را از کار در اداره برق هرات آغاز کرد و از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۵۷ کارمند بانک توسعه زراعتی/کشاورزی در ولایت نیمروز بود.

دفتر ستاد انتخاباتی آقای زوری می گوید او از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۰ در جنگ علیه ارتش شوروی سابق و دولت دکتر نجیب الله مشغول بوده است.

در زندگی نامه آقای زوری آمده است که شش برادر او در این جنگ ها کشته شده اند.

آقای زوری از ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ مستوفی ولایت نیمروز و یک سال دیگر به عنوان رئیس نهادهای تعاونی زراعتی این ولایت بود.

او پس از آن به ایران مهاجر شد و در سال ۱۳۸۰ که به کشور بازگشت برای بار دوم مستوفی نیمروز شد و از ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۶ به عنوان رئیس اتاقهای تجارت نیمروز کار کرد.

وحدت ملی، حاکمیت قانون، تامین امنیت و آموزش، از اولویت های کاری او در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری است.

معاون اول: محمد ظاهر اسلمی

معاون دوم: عبدالرشید ایمان