روزنامه های کابل: شنبه ۲۷ سرطان

سی و ششمن سالروز کودتای محمد داوود خان و محکومیت شهردار هرات به زندان و جریمه نقدی، از مهمترین موضوع های بازتاب یافته در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه دولتی هیواد کودتای ۲۶ سرطان/تیر ۱۳۵۲، که بر اساس آن محمد داوود خان به قدرت رسید و نظام جمهوری را به عوض نظام شاهی در کشور اعلام کرد را "تحولی بزرگ" خوانده است.

محمد داوود خان در این کودتا سلطنت محمد ظاهر، پسر عم خود که در یک سفر رسمی در تیالیا بود را سرنگون کرد و خود به عنوان رئیس جمهوری و نخست وزیر قدرت را به دست گرفت.

به نظر هیواد، محمد داوود درک کرده بود که نظام شاهی کشور نیازمند تحول است. به نوشته روزنامه، او به همین دلیل اقدام به کودتا کرد و برنامه های اقتصادی را روی دست گرفت.

اما روزنامه چراغ کودتای ۲۶ سرطان به رهبری محمد داوود خان را "آغاز قانون شکنی و نظامهای کودتایی" در کشور خوانده و تحولات سی سال اخیر را ناشی از همین کودتا دانسته است.

به نظر چراغ، کودتای ۲۶ سرطان رسیدن به قدرت از طریق کودتا را در سیاست افغانستان رایج کرد و روش جدیدی را آفرید که بازیگران بعدی آن را راهی "کوتاه، کم مصرف و مطلوب" برای رسیدن به قدرت یافتند.

روزنامه در ادامه افزوده است که دوره کودتاها دیگر گذشته است و مردم سالاری در فرهنگ سیاسی کشور گفتمان روز شده است. نویسنده تاکید کرده که اولیای امور کشور از گذشته ها تجربه بگیرند و "تجربه های ناکام گذشته" را تکرار نکنند.

روزنامه نخست هم با اشاره به همین موضوع نوشته است که جمهوری هایی که پس از کودتای محمد داوود خان در کشور به وجود آمدند، هیچ کدام ویژه گی های نظام جمهوری رایج در کشورهای دموکراتیک را نداشته اند.

به نظر روزنامه، با آن که "جمهوری اسلامی" کنونی با داشتن ساختارهای دموکراتیک، رئیس جمهوری و پارلمان منتخب در تاریخ سیاسی افغانستان نظیر ندارد، اما اسلام و جمهوریت در این نظام در تناقض قرار دارد.

نویسنده همچنین افزوده است که علاوه بر این در شماری از مواد قانون اساسی جدید هم تناقضهای زیادی از لحاظ حقوقی، اداری و قضایی وجود دارد.

همین روزنامه خبر محکوم شدن شهردار هرات به پنج سال زندان و جریمه نقدی ۹۰ هزار دلاری از سوی دادگاه عالی افغانستان را در صدر گزارشهای خبری خود قرار داده است.

اخیراً دادگاه عالی افغانستان اعلام کرد که محمد رفیق مجددی، شهردار هرات را به پنج سال زندان و ۹۰ هزار دلار جریمه نقدی، به دلیل "سوء استفاده از صلاحیت" محکوم کرده است.

به نظر روزنامه، اجرای این حکم به دلیل این که آقای مجددی عضو خانواده صبغت الله مجددی، رئیس مجلس سنا و روحانی بانفوذ افغانستان است، کار ساده ای نیست.

روزنامه سروش ملت هم سرمقاله خود را به همین موضوع اختصاص داده و نوشته است که صدور این حکم این پیام را به مردم داد که دیگر هیچ مقامی در برابر قانون مصون نیست.

سروش ملت با اشاره به این که محمد رفیق مجددی عضو یک خانواده پرنفوذ در میان مردم و دولت است، اقدام به محکومیت او از یک سو چالشی برای دولت و از سوی دیگر بیانگر اراده جدی دولت برای مقابله با فساد شمرده می شود.

نویسنده در ادامه همچنین نوشته است که اقداماتی از این دست از سوی نهادهای قضایی "مایه دلگرمی و امید به آینده" خواهد شد.

مطالب مرتبط