روزنامه های کابل: دوشنبه ۲۹ سرطان

مسائل مربوط به انتخابات در افغانستان از موضوعهای عمده ای است که در مطالب اصلی روزنامه های چاپ امروز کابل مورد بحث قرار گرفته است.

روزنامه دولتی انیس بر اهمیت تامین امنیت در آستانه انتخابات افغانستان تاکید کرده و افزوده که وضع امنیتی اخیراً با مسائل گوناگون رو برو شده است.

به نظر سرمقاله نویس انیس، علی رغم عملیات نظامی علیه شورشیان در جنوب افغانستان، اقدامات غافلگیرانه آنان در مناطق مختلف "شدت یافته" و حتی مشغولیت های "غیرمنتظره ای" را برای ناتو و ارتش افغانستان ایجاد کرده است.

انیس تاکید کرده است که مشکل امنیتی در شرایط کنونی باید با "نگاهی نو" تعریف شود و از امکانات و تواناییها طوری استفاده شود که نیازمندیهای امنیتی به طور منطقی پاسخ گفته شود.

روزنامه نخست ارزشهای حقوق بشری را در تبلیغات انتخاباتی نامزدهای انتخابات "مبهم" دانسته و افزوده است که با توجه به رویکردهای نامزدهای مطرح، نمی توان کار درخشانی در مورد "جنایت کاران جنگی" از آنان انتظار داشت.

روزنامه حامد کرزی را مورد انتقاد قرار داده است که او با ارائه طرح "عدالت انتقالی" در کنفرانس پاریس کمک های زیاد بین المللی را به دست آورد، اما با امضای "منشور مصالحه ملی" تمام "جنایت کاران جنگی" را از پیگرد قضایی معاف کرد.

به نظر سرمقاله نویس نخست، با این حال زیاد غیرقابل پیشبینی نیست که دیگر نامزدهای انتخابات هم مانند آقای کرزی ارزشهای حقوق بشری و هنجارهای مدرن و مدنی را در پای "مصلحت های سیاسی و جلب رضایت جنایت کاران" قربانی نکنند.

روزنامه ماندگار در سرمقاله خود نوشته که شماری از نامزدهای انتخابات اصلاً "برای ریاست جمهوری ساخته نشده اند" و در میان چند چهره دیگر، "با توجه به مصالح کشوری مانند افغانستان با انتخاب سختی رو برو خواهیم بود."

به نظر ماندگار، در این انتخاب تنها به "سواد و دانش" نباید اکتفا کرد، به نوشته روزنامه، باسوادان زیادی هستند که نمی شود به آنها اعتماد کرد. نویسنده تاکید کرده که باید به معیارهایی مانند تجربه، شناخت نامزد از افغانستان، بافت قومی، گروهی و منطقه ای این کشور نیز توجه کرد.

نویسنده در ادامه افزوده است که بهبود اوضاع کشور تنها وابسته به دستان کسانی نیست که کشور و مردم را می توانند "به راحتی آب خوردن به چنگال دشمن رها" کنند، بلکه به تعبیر نویسنده، این کشور را کسانی می توانند بسازند که در بدترین شرایط در کنار مردم بمانند.

روزنامه افغانستان امضای قانون جنجال برانگیز احوال شخصیه شیعیان افغانستان توسط حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور را "تضمین آزادی و برابری" دانسته است.

خبرگزاری دولتی باختر گزارش داده است که آقای کرزی روز گذشته، ۲۷ سرطان/تیر این قانون را با صدور فرمانی نافذ کرد. اخیراً وزارت عدلیه/دادگستری حدود ۷۰ مورد جنجالی این قانون را که گفته می شد آزادی های زنان را محدود می کرد، تعدیل کرد.

روزنامه در ادامه افزوده که تجربه این قانون نشان داد که برای ساختن قانونها بر اساس قانون اساسی و شریعت اسلامی و نیازهای جامعه باید به تمام اصول توجه کرد، بدون این که تحت تاثیر نهادها و افراد قرار گرفت. اشاره نویسنده به حمایت برخی از روحانیون محافظه کار از مواد تعدیل نشده این قانون است.

به نظر نویسنده، مهم این نیست که چه قانونی تصویب و نافذ می شود، بلکه مهم این است که در هر قانونی باید حقوق اساسی انسانها، آزادی، برابری و عدالت تامین شود. سرمقاله نویس همچنین تاکید کرده که به هیچ کس اجازه داده نشود که فضا را متشنج کند، حقوق بشری را به بند بکشد و برای اهداف شخصی خود بهره گیری کند.

مطالب مرتبط