هشدار ناتو در مورد ماموریت افغانستان

یاپ دی هوپ شفر

دبیر کل ناتو اخطار داده است که ترک ماموریت این سازمان در افغانستان دارای تبعات "ویرانگر" خواهد بود.

یاپ دی هوپ شفر که در لندن سخن می گفت اظهار داشت که ناکامی در این ماموریت به معنی دادن آزادی عمل کامل به القاعده است.

این اظهارات درحالی مطرح می شود که افغانستان با نزدیک شدن انتخابات 20 اوت شاهد افزایش خشونت ها بوده است.

تعداد نیروهای خارجی که در ماه ژوئیه در افغانستان کشته شده اند از هر ماه دیگری از آغاز حمله نظامی آمریکا در سال 2001 بیشتر بوده است.

آقای دی هوپ شفر در سخنان خود در یک مرکز مطالعاتی گفت که کشورهای عضو ناتو نمی توانند این عملیات را رها کنند.

وی گفت: "اگر قرار باشد این ماموریت را ترک کنیم، افغانستان به دست طالبان خواهد افتاد، که دارای تبعات ویرانگری برای مردم آنجا به خصوص زنان خواهد بود."

وی همچنین گفت که چنین حرکتی دارای تبعات وسیعتر منطقه ای خواهد بود.

او گفت: "پاکستان از پیامدهای آن متاثر خواهد شد، که متضمن خیلی مسائل برای امنیت بین المللی خواهد بود."

"آسیای میانه شاهد گسترش افراط گرایی خواهد بود. القاعده باز هم آزادی عمل خواهد یافت و بلندپروازی های تروریستی آن جهانی خواهد شد."

وی گفت که اعضای ناتو باید تشخیص دهند که ماموریت افغانستان برای امنیت آنها "جنبه اساسی" دارد.

دبیر کل ناتو گفت باید پذیرفت که امنیت امروز این کشورها در گرو عملیات در کشورهای دور دست است، عملیاتی "خطرناک، پرهزینه، بدون تاریخ مشخص پایانی، و بدون تضمین موفقیت."

پیشتر در روز دوشنبه نیروی تحت فرماندهی ناتو در افغانستان از مرگ چهار سرباز آمریکایی در غرب این کشور خبر داد.

به این ترتیب آمار تلفات سربازان ناتو در ماه ژوئیه به 55 نفر می رسد که هفده نفر آنها اهل بریتانیا بودند.

افزایش آمار کشته های بریتانیایی باعث بحث های تازه در مورد نقش این کشور در ماموریت تحت هدایت ناتو شده است.

آقای دی هوپ شفر در سخنان خود همچنین خواستار تقسیم منصفانه تر بار این ماموریت میان اعضای ناتو شد.

مطالب مرتبط