اتهام نقض حقوق بشر به نامزدهای انتخابات افغانستان

سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید، شماری از افرادی که به نقض حقوق بشر متهم هستند، راه خود را به مبارزات انتخاباتی باز کرده و به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری حضور یافته اند.

سیما سمر که در نشستی با حضور وزیر خارجه افغانستان و فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان صحبت می کرد، نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی کرد.

خانم سمر گفت که متهمان به نقض حقوق بشر، هنوز در کرسی های مهم دولتی در افغانستان کار می کنند و زمینه ها برای پیگرد قانونی آنان فراهم نشده است.

کای آیدی، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز گفت که عدم رسیدگی به موارد نقض حقوق بشری که در گذشته در این کشور صورت گرفته است، زمینه ها برای تامین حقوق بشر در این کشور را محدود کرده است.

دولت افغانستان ظرف هفت سال اخیر مورد انتقاد بوده که در زمینه رسیدگی به جنایات جنگی و بازخواست از کسانی که ناقضین حقوق بشر خوانده می شوند، کاری نکرده است.

اما مقام های افغان می گویند، تلاش های زیادی در راستای تامین حقوق بشر در این کشور انجام داده و به پیمان های حقوق بشری جهانی پیوسته اند.

'جنایات جنگی و ضد بشری'

سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با ابراز نگرانی از حضور "ناقضین حقوق بشر" در قدرت، از شماری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به عنوان تازه ترین نمونه های حضور چنین افراد در موقف های مهم یاد کرد.

خانم سمر گفت: "ما هنوز متاسفانه می بینیم که فرهنگ معافیت به صورت جدی دوام دارد، کسانی که متهم هستند به جنایات جنگی و جنایات ضد بشری، هنوز در موقعیت های بسیار بالا کار می کنند."

او افزود: "نمونه بسیار خوب آن نامزدهای ریاست جمهوری است که ما هنوز متاسفانه کسانی را که متهم به جرایم جنگی و جرایم ضد بشری هستند، در فهرست نامزدهای ریاست جمهوری داریم."

خانم سمر در این مورد از نامزد مشخصی نام نبرد.

براساس قوانین افغانستان، کسانی که با گروه های مسلح غیرقانونی در ارتباط باشند و یا هم به جنایات بشری محکوم شده باشند، اجازه شرکت در انتخابات را به عنوان نامزد ریاست جمهوری ندارند.

اما حضور بعضی از چهره ها در انتخابات افغانستان، سر و صداهای زیاد ی از ارگانهای حقوق بشری را برانگیخته است. این نهادها، شماری از نامزدهای انتخابات و یا معاونان آنها را متهم کرده اند که در گذشته به جنایاتی علیه بشریت دست زده اند.

ولی این اتهامات تا حالا از سوی هیچ دادگاهی رسما بررسی نشده و این متهمان، به نقض حقوق بشری در جریان سالهای جنگ در افغانستان، محکوم نشده اند.

کمیسیون انتخابات افغانستان نیز در گذشته نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و گفته بود که شرایط خاصی برای حذف نام افرادی از فهرست نامزدهای انتخابات که در جنگ های افغانستان دخیل بوده اند، وجود ندارد.

عزیز الله لودین، رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان گفته است با وجودی که شماری از نامزدهای انتخابات در جنگ های داخلی این کشور دخیل بوده اند، اما از نظر قانونی آنها نمی توانند نام این افراد را از فهرست نامزدها حذف کنند.

مطالب مرتبط