نشریات کابل: چهارشنبه 31 سرطان

انتخابات افغانستان، کماکان موضوع اصلی بازتاب یافته در بیشتر نشریات چاپ کابل است.

روزنامه نخست موضوع "اخلاق انتخاباتی" در افغانستان را در یادداشت اصلی خود مورد توجه قرار داده و در این خصوص نوشته در روزهای آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری بیشتر "اخلاق گرا" بودند.

ولی به باور نویسنده روزنامه نخست در روزهای بعدی، نشانه های از تخطی از اصول و اخلاق دموکراتیک و انتخاباتی در میان نامزدها دیده شده است.

نویسنده در این مورد به اتهام های اشاره می کند که از سوی برخی از نامزدها علیه نامزدهای دیگر مطرح می شود.

نویسنده نخست این روند را به سود نهادینه شدن ارزش های دموکراتیک در افغانستان ندانسته و در پایان نتیجه گرفته که با این گونه برخوردها نامزدها نمی توانند آراء مردم را از آن خود کنند.

هفته نامه مشارکت ملی که از سوی حزب وحدت اسلامی به رهبری کریم خلیلی معاون ریاست جمهوری افغانستان منتشر می شود، هم به این موضوع پرداخته و مواضع برخی از نامزدها را در مورد دولت این کشور تندروانه توصیف کرده است.

به نوشته این هفته نامه این انتقادها در حالی ابراز می شود که برنامه های سیاسی این نامزدها از "سردرگمی و آشفتگی" رنج می برد.

روزنامه ماندگار احتمال ائتلاف برخی از نامزدها با هدف معرفی نامزد واحدی برای انتخابات را مهم دیده و در این مورد به مشکلاتی اشاره کرده که ممکن است در پیامد این تصمیم به وجود آید.

نویسنده ماندگار در حالی که نفس ائتلاف نامزدها را در انتخابات پیشرو ستودنی توصف کرده ولی این اقدام را زمانی که برگه های رای دهی به چاپ رسیده مشکلی در روند برگزاری انتخابات دانسته است.

نویسنده ماندگار با اشاره به مخارج هنگفت چاپ برگه های رای دهی که حالا دیگر غیر قابل برگشت است، می نویسد این مساله می تواند احتمال تقلب و نگرانی رای دهندگان را هم فراهم کند.

روزنامه افغانستان سفر خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به افغانستان را در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور با اهمیت خوانده است.

به نظر نویسندهاین روزنامه، نظارت اتحادیه اروپا بر انتخابات افغانستان می تواند اعتماد مردم را نسبت به شفافیت و عادلانه بودن انتخابات افزایش دهد.

نویسنده این روزنامه باور دارد که سفر آقای سولانا ضمن این که حمایت جامعه اروپا از انتخابات افغانستان را با خود داشت در عین حال بر ادامه همکاری های اروپا در سازندگی این کشور نیز تاکید کرد.

مطالب مرتبط