حفیظ الله زکی: رای دهیم تا فرهنگ سیاسی انسانی تر شود

حفیظ الله زکی
Image caption حفیظ الله زکی

انتخابات یک فرایند دموکراتیک و مشارکت طلبانه است که در فضایی رقابتی، آزاد و دیگر پذیری کاندیداهای مختلف برای تصدی یک پست مهم دولتی با تشریفات خاصی که در قانون و طرزالعمل انتخابات پیش بینی شده، ثبت نام می کنند و از طریق راه اندازی مبارزات انتخاباتی با هم به رقابت می پردازند.

در این دوره هر کاندیدا با به کارگیری شیوه های مختلف و موثر سعی می کند آراء بیشتری را به سوی خود جلب کنند.

در واقع سودمندی و فلسفه تبلیغات هم در همین است که یک کاندیدا موفق شود توجه و نظر مثبت طیف های گوناگون مردم را به خود جلب کند.

در افغانستان انتخابات یک پدیده جدید به حساب می آید که مردم عادی از کم و کیف انتخابات و پیامدهای مثبت و منفی آن بر روند حل مسایل ملی اطلاع چندان دقیقی ندارند؛ چه بسا مسایل احساسی، عاطفی، شعاری و یا تعلقات قومی، مذهبی و زبانی کاندیدان بر رأی و نظر شهروندان تاثیر می گذارند.

در حالی که در انتخابات باید مسایل ارزشی، که به نهادینه سازی یک نظام دموکراتیک کمک کند، اولویت داشته باشند. اما در جامعه افغانستان گاه مسایل دیگر بر اصول و ارزشهای دموکراتیک چیره می شود.

به همین دلیل است که این سوال در ذهن تداعی می شود که آیا مشارکت توده ای مردم در انتخابات می تواند پایه های دموکراسی در افغانستان را تقویت نماید؟

آیا می توان به نتایج و پیامدهای انتخاباتی که بر مبنای کارآمدی و شایسته سالاری کاندیداها استوار نباشد، امیدوار بود و آن را در فرایند دموکراتیک کردن کشور، مفید و سودمند تلقی کرد؟

وقتی می بینیم که رای و تصمیم شهروندان بیشتر بر محور سنت های قبیله ای شکل می گیرد، نسبت به تساهل و تسامح ملی که از ضروریات اجتناب ناپذیر یک نظم دموکراتیک به شمار می رود، دچار تردید می شویم.

اما باز هم تقویت و ادامه همین روند را برای مردم افغانستان ارزشمند می دانیم، چرا که امیدوار هستیم با همین شعارها و رفتارهای به ظاهر دموکراتیک و بشردوستانه در آینده، با تلاش فرهنگیان، اصحاب رسانه ها و فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر، عمق و محتوا داده شود و فرهنگ سیاسی در افغانستان انسانی تر و مدرن تر گردد و تمام ارزشهای محلی، محدود و دگرستیزانه، تحت الشعاع اصول و مبانی دموکراسی وحقوق بشر پذیرفتنی تر شوند.

از این رو همانطوری که خودم علاقه مندم از فرصت هایی به وجود آمده در راستای ترقی، پیشرفت و توسعه همه جانبه کشورم استفاده بهینه شود، سعی می کنم نظر دیگران را نیز به این امر معطوف بدارم که با همه کاستی ها و معایبی که در فرایند تقویت دموکراسی در افغانستان وجود داشته است، باز هم تلاش نماییم تا دوام این مسیر عقلانی تر و ارزشهای دموکراسی و هنجارهای انتخاباتی همه پذیرتر شود.