روزنامه های کابل: شنبه ۳ اسد

مناظره تلویزیونی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، از موضوع هایی است که در بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب یافته است.

این مناظره شامگاه پنجشنبه، اول اسد/مرداد با شرکت اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله برگزار و از طریق تلویزیون خصوصی طلوع پخش شد. حامد کرزی هم در این مناظره دعوت شده بود، اما او به دلیل آن چه که عدم هماهنگی و استفاده تجاری این تلویزیون خوانده شد، از شرکت در آن خود داری کرد.

روزنامه چراغ نوشته است که "مناظره تلویزیونی مشاجره های فیزیکی را مسدود می کند". به نظر چراغ این مناظره نمایش خوبی برای مردم سالاری بود.

نویسنده همچنین به این نظر است که "همسویی و هماهنگی" آقایان عبدالله و احمدزی در موارد حساس داخلی و خارجی نشان داد که هدف هر دو زیر سوال بردن کفایت و موثریت اداره تحت رهبری حامد کرزی بود.

چراغ تنها موضوع مورد اختلاف هر دو حریف را نوع نظام سیاسی می داند. آقای عبدالله از نظام پارلمانی حمایت کرد و آقای احمدزی از نظام ریاستی.

اراده در مطلبی در صفحه اول خود با عنوان "چرا کرزی در مناظره شرکت نکرد؟"، نوشته که دلایل آقای کرزی مبنی بر عدم بی طرفی، استفاده تجارتی و ملاحظه در مورد گردانندگی این مناظره تلویزیونی، ظاهراً قانع کننده بود.

اما نویسنده دلیل اصلی شرکت نکردن آقای کرزی در این مناظره را در این دیده که او "نه در گذشته برنامه خاصی برای نجات کشور داشته و نه اکنون به عنوان کاندیدا برنامه کاری خود را به مردم اعلام کرده است."

نویسنده اما خطاب به آقای کرزی نوشته که عنایت کنید در هر شبکه ای که مردم افغانستان به آن دسترسی دارند، شرکت کنید و گردانندگی آن به دوش استادان دانشگاه، روزنامه نگاران معروف و کمیسیون انتخابات باشد.

روزنامه ماندگار هم در مطلبی مشابه نوشته که آقای کرزی ظرف پنج سال گذشته با رایج کردن "فرهنگ تک گویی به متکلم وحده مبدل شده" و در این سالها به طور یک جانبه سخن گفته است.

به نظر نویسنده، آقای کرزی تحمل شنیدن انتقاد و نظر مخالف دیدگاه خود را ندارد و به همین دلیل در مناظره تلویزیونی شرکت نکرد.

آرمان ملی هم که از روزنامه های منتقد دولت آقای کرزی به شمار می رود، در مطلبی در صفحه نخست خود نوشته که آقای کرزی به این دلیل در مناظره شرکت نکرد که "چیزی برای گفتن ندارد."

به نوشته آرمان ملی، آقای کرزی اگر در مناظره شرکت می کرد، "حتماً با پرسش هایی در باره بی ثباتی کشور، ناامنی ها، فقر و دیگر نارسایی های ناشی از ضعف مدیریت او مطرح می شد که آقای کرزی جوابی برای آنها نداشت."

اما روزنامه هشت صبح در مطلب اصلی خود نوشته به دلیل این که رئیس دولت در این گفتگوی تلویزیونی شرکت نکرد، به مشکل می توان آن را مناظره نامید.

به نظر هشت صبح، دو نامزد شرکت کننده در این گفتگو فرصت یافتند بیشتر به توضیح برنامه های خود بپردازند و جز در یک مورد به نقد نظر طرف متقابل نپرداختند.

نویسنده مطلب در ادامه نوشته که با آن که بسیاری از مسائل مانند "حقوق بشر، آزادی بیان، مساله اقوام، موضوع عدالت انتقالی و برخورد با جنایات جنگی" در این گفتگو مطرح نشد، اهمیت این مناظره پابرجا است.

سروش ملت هم مطلب اصلی خود با عنوان "مناظره ای که انتظارات را برآورده نکرد"، نوشته که این مناظره به دلیل عدم شرکت آقای کرزی، "سرد و بدور از جنجالهای سیاسی معمول در چنین مناظرات" بود.

به نظر نویسنده، هر دو نامزد در این گفتگو به توضح برنامه ها و نظریات خود پرداختند، کاری که به نوشته روزنامه آنها بدون حضور یکدیگر هم می توانستند انجام دهند.

روزنامه دولتی انیس در سرمقاله خود تاکید کرده است که نیروهای ناتو، ارتش ملی افغانستان و ارتش پاکستان باید فعالیت های خود را هماهنگ کنند و نگذارند جنگ با تروریسم ابعاد تازه ای پیدا کند.

به نوشته انیس، شدت یافتن جنگ علیه شورشیان در پاکستان باعث شده که شماری از "تروریستها" به ولایت های بغلان و قندوز در شمال افغانستان و حتی منطقه "طویل دره" تاجیکستان فرار کنند.

روزنامه هشدار داده است که اگر جنگ ادامه یابد، از یک سو مشکلات ابعاد تازه یا می یابد و از سوی دیگر زمینه شکل گیری مجدد مخالفان هموار می شود.

مطالب مرتبط