نشریات کابل: یکشنبه 4 اسد

انتخابات افغانستان کماکان موضوع اصلی مورد بررسی در روزنامه های چاپ کابل است.

روزنامه نخست نفوذ شماری از افراد زورمند را در مبارزات انتخاباتی برخی از نامزدها نگرانی جدی خوانده و نوشته این مساله می تواند سلامت انتخابات را خدشه دار کند.

به نظر نویسنده نخست در سال های پسین حضور افراد زورمند محلی در معادلات افغانستان رو به کاهش گذاشته بود ولی انتخابات دوم این فرصت را فراهم کرده که برخی از نامزدها با توسل به این افراد در پی کسب حمایت مردم باشند.

روزنامه در پایان نوشته این روند ارزش های دموکراتیک در افغانستان را با خطر مواجه می کند و از سوی دیگر اعتماد مردم را به نظام از بین می برد.

اما روزنامه ویسا با اشاره به حضور ناظران بین المللی نسبت به شفافیت انتخابات پیش رو ابراز خوشبینی کرده است.

به باور نویسنده تلاش های جهانی و ملی برای برگزاری انتخابات سالم و شفاف جریان دارد و در این میان رسانه ها هم باید برای اعتماد سازی وظایف شان را انجام دهند.

روزنامه هشت صبح موضوع گفتگو با طالبان را که از سوی حامد کرزی نامزد انتخابات دوم ریاست جمهوری به عنوان یکی از برنامه های اصلی انتخاباتی اش مطرح شد، برنامه ناکام خوانده است.

به نوشته این روزنامه در حال حاضر نامزدهای انتخابات با طرح این گونه برنامه ها تلاش می کنند تا حمایت اقشار بیشتری را در انتخابات پیش رو با خود داشته باشند.

نویسنده هشت صبح به این نظر است که طالبان برای این نمی جنگند که در حاکمیت شریک شوند و یا چند پست دولتی به دست آورند بلکه آن ها اهداف فراتر از این ها را در سر می پرورانند.

روزنامه سروش ملت انتخابات شوراهای ولایتی را مهم دیده و با نگاهی آسیب شناسانه به این مساله به کنایه پرسیده "آیا کسی مانده که خود را نامزد نکرده باشد؟"

به نظر نویسنده سروش ملت شمار نامزدهای این دور شوراهای ولایتی به حدی افزایش یافته که تشخیص برنامه ها و شناخت آن ها نیز به یک مشکل جدی برای رای دهندگان تبدیل شده است.

سروش ملت می نویسد در افغانستان کمیت مهم تر از کیفیت است و پول نقش اصلی را به عنوان برنامه و خط مشی سیاسی بازی می کند.

روزنامه راه نجات در یک مطلب به برنامه های سیاسی نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان پرداخته و نوشته هنوز نامزدها در مبارزات انتخاباتی خود رو راست و بی پرده با مردم سخن نگفته اند.

به نظر تحلیلگر روزنامه راه نجات، مردم افغانستان در حال حاضر از شعور سیاسی خوبی برخوردار اند و "فریب" شعارهای نامزدها را نمی خورند.

مطالب مرتبط