نشریات کابل: دوشنبه 5 اسد

موضوع انتخابات، بحث محوری در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار در یادداشت اصلی خود ارایه برنامه های سیاسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را ناموفق خوانده و نوشته با آن که کمتر از سی روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده ولی هنوز مردم با برنامه های مشخصی از سوی نامزدها روبرو نیستند. نویسنده این روزنامه در ادامه از ضرورت طرح های مشخص و به ویژه ترکیب حکومت آینده هر یک از نامزدها سخن گفته است. به باور نویسنده تا زمانی که مردم شخصیت های کابینه آینده را نشناسند بعید به نظر می رسد که به برنامه های کلی نامزدها رای دهند. روزنامه هشت صبح آغاز دور هشتم کاری پارلمان افغانستان را که به تازگی آغاز شده مهم دیده و به گونه انتقادی نوشته "هشتمین دور کار یا بیکاری؟" به نظر یادداشت نویس هشت صبح اعضای پارلمان افغانستان در این دور به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرصت زیادی برای بحث در باره مسایل کشوری نخواهند داشت. این روزنامه می نویسد از همین حالا حضور افراد کمی در جلسات شورا نشان می دهد که بخش بزرگی از آن ها مصروف مبارزات انتخاباتی به نفع برخی از نامزدها هستند. روزنامه افغانستان امنیت را به عنوان اصلی ترین چالش انتخابات در سرمقاله خود مورد بررسی قرار داده است. سوءقصد به معاون اول حامد کرزی در انتخابات آینده که روز گذشته در ولایت قندوز صورت گرفت و افزایش تلفات نظامیان خارجی و افغان در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان از مواردی است که نویسنده روزنامه افغانستان به آنها استناد کرده است. روزنامه افغانستان در ادامه هشدار می دهد که با نزدیک تر شدن زمان برگزاری انتخابات باید منتظر حملات بیشتری از سوی مخالفان بود. روزنامه سروش ملت مساله حمایت کشورهای خارجی از نامزدهای انتخابات دوم افغانستان را به عنوان مداخله در امور این کشور خوانده است. به نوشته این روزنامه هرچند که کشورهای ذیدخل در مسایل افغانستان بارها اعلام کرده اند که از نامزد خاصی حمایت نمی کنند ولی با آمدن هر یک از نمایندگان این کشورها چشم ها به این دوخته می شود که این افراد با کدام یک از نامزدها دیدار می کنند. این روزنامه این دیدارها را تنها برای درک برنامه های سیاسی نامزدها از سوی کشورهای خارجی نمی داند بلکه فراتر از آن این دیدارها را حمایت های غیرمستقیم از برخی نامزدها توصیف می کند.

مطالب مرتبط