نشریات کابل: سه شنبه، 6 اسد

انتخابات افغانستان، عدم حضور اعضای مجلس نمایندگان در جلسات این مجلس و بحث فساد اداری، از مسایل عمده بازتاب یافته در نشریات چاپ امروز کابل است.

روزنامه راه نجات در سرمقاله خود از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان در مورد عدم حضور در جلسات روزمره شان به شدت انتقاد کرده و نوشته که مجلس نمایندگان "مسئولیت های خود را در قبال مردم و وظیفه قانون گذاری را فراموش کرده است."

این روزنامه نوشته که بسیاری از کارها در مجلس نمایندگان افغانستان به دلیل تکمیل نبودن نصاب و عدم حضور نمایندگان، ناتمام باقی مانده است و به نوشته روزنامه، بسیاری از اعضای مجلس، در عوض مشغول انجام "کارهای شخصی" خود بوده اند.

روزنامه نخست از قول معاون دادستانی کل افغانستان نوشته که این اداره درخواست تشکیل دادگاه ویژه ای برای محاکمه مقامات دولتی را که به فساد اداری متهم هستند، مطرح کرده است.

روزنامه نخست افزوده که به گفته معاون دادستانی کل، در میان افرادی که باید در این دادگاه محاکمه شوند، شماری از مقامات پیشین دولتی و نیز شماری از افرادی که در حال حاضر وظیفه دولتی دارند، شامل اند.

نویسنده نخست پرسیده که تشکیل چنین دادگاهی، پس از گذشته هشت سال از عمر دولت کنونی چه معنایی دارد؟ در حالی که به نوشته روزنامه "اعانه های داده شده به نشانی مردم افغانستان، از سوی این بلند پایگان واجب الاحترام نظام کنونی در معتبرترین بانک های جهان سرمایه گذاری شده است."

این روزنامه ابراز تردید کرده که این اقدام، بخشی از "کارزار انتخاباتی" حامد کرزی است و افزوده که اگر چنین چیزی هم نباشد، در فرصتی که تا پایان کار حکومت کنونی افغانستان باقی مانده، تشکیل چنین دادگاهی ممکن نخواهد بود.

روزنامه هشت صبح در مطلبی زیر عنوان طنزی "وعده های سر خرمن، کیلوی چند؟" به شعارها و وعده های نامزدهای انتخابات افغانستان به مردم توجه کرده و نوشته که بسیاری از این وعده ها جنبه عملی ندارد.

نویسنده هشت صبح، در این مطلب به ویژه حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان و نامزد انتخابات دوم را زیر ذره بین قرار داده و نوشته که وقتی آقای کرزی وعده تامین صلح را به مردم می دهد، این سوال بوجود می آید که در هشت سال گذشته که او در راس قدرت در افغانستان قرار داشت چرا این وعده عملی نشد؟

هشت صبح نوشته که آقای کرزی تمامی برنامه های امنیتی خود را به "صلح با طالبان" گره زده، درحالی که به نوشته روزنامه نگار، حتی اگر طالبان با دولت یکجا هم شوند، قرار نیست مشکلات افغانستان از ناحیه "ضعف مدیریت، فساد، مواد مخدر" که همه به باور نویسنده در نا امنی های افغانستان دخیل هستند، حل شود.

این روزنامه در پایان مطلب خود به نقل از روزنامه گاردین، هشدار داده است که در افغانستان "بار دیگر یک حکومت فاسد و معتاد به مواد مخدر برای چهار سال دیگر روی کار خواهد آمد."

روزنامه به سوی فردا نامزدهای انتخابات افغانستان را به دو دسته تقسیم کرده و نوشته یکی آنانی هستند که به رای مردم توجه دارند و دیگر آنانی که می خواهند در میان کشورهای غربی برای خود پشتیبانی پیدا کنند.

این روزنامه نوشته که اما اعلام عدم حمایت آمریکا از نامزد خاصی در انتخابات ماه آینده، برای رقبای کرزی که به حمایت کشورهای غربی امیدوار بودند، امر مایوس کننده ای بود.

روزنامه سروش ملت به توافقات تازه دولت افغانستان با مخالفان آن توجه کرده و آن را "کوتاه ترین راه تامین امینت " تعبیر کرده است.

به نوشته این روزنامه دیپلوماسی نظامی دولت افغانستان و جامعه جهانی ظرف هفت سال گذشته دستاوردی نداشته و حالا تنها یک گزینه در برابر آن ها باقی مانده و آن هم گفتگو و معامله گری . یادداشت نویس سروش ملت این گزینه را بهترین گزینه توصیف کرده است.

مطالب مرتبط