روزنامه های کابل: مسایل انتخابات

موضوع انتخابات در محور مطالب چاپ شده در نشریات امروز کابل قرار دارد.

روزنامه سروش ملت با اشاره به جزوه ای تازه منتشر شده از سوی گروه طالبان موسوم به "اصول رفتاری مجاهدین امارت اسلامی" گمانه زنی کرده که انتشار این جزوه تاکتیک جدید طالبان در برابر استراتژی تازه آمریکا در نبرد افغانستان است.

به نوشته این روزنامه طالبان تلاش دارند در آستانه انتخابات افغانستان و ورود سربازان بیشتر به این کشور نشان دهند که آنها به زندگی مردم عادی می اندیشند.

یادداشت نویس سروش ملت انتشار این جزوه را در چنین شرایطی حرکت طالبان به هدف تسخیر دل های مردم تعبیر کرده است.

روزنامه هشت صبح بحث اصلی خود را به اجرای عدالت انتقالی در افغانستان اختصاص داده و در این مورد از دولت آینده این کشور خواسته تا این مساله را جدی بگیرد.

روزنامه هشت صبح با مرور تاریخ خونین افغانستان در برهه های مختلف نگاشته که افغان ها مهم ترین گم شده ای خود را در عدالت جستجو می کنند.

هشت صبح در ادامه می نویسد که عدم اجرای عدالت انتقالی در افغانستان سبب شده که برخی افراد که به باور نویسنده در شکنجه و آزار مردم دست داشته اند خود را در انتخابات نامزد کرسی ریاست جمهوری کنند.

روزنامه ماندگار آتش بس با طالبان را "هیاهویی برای هیچ" تعبیر کرده و در این مورد به نقد سیاست های دولت پرداخته است.

به نظر نویسنده روزنامه ماندگار دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری از این موضوع می خواهد استفاده ابزاری و سیاسی کند.

نویسنده ماندگار به این باور است که بدنه اصلی مخالفان مسلح با نظام کنونی مشکل دارند و به هیچ صورت حاضر به مذاکره و مصالحه با دولت نیستند.

هفته نامه جامعه به نقد برنامه سیاسی اشرف غنی احمد زی یک تن از نامزد های دوم انتخابات افغانستان پرداخته و نوشته" آقای احمدزی می خواهد افغانستان را به شهر بی دروازه تبدیل کند."

نویسنده هفته نامه به این باور است که باز بودن مرزهای افغانستان که از سوی آقای احمدزی در سیاست های منطقه ای او مطرح شده زمینه ساز مداخلات خارجی ها به این کشور می شود.

نشریه پژواک واکنش مردم در برابر انتخابات ریاست جمهوری ماه اسد افغانستان را بررسی کرده و نوشته بسیاری از شرکت کنندگان مبارزات انتخاباتی نامزدها کسانی اند که فقط می خواهند به یک غذای چرب دست پیدا کنند.

نشریه پژواک به این نظر است که بسیاری از مردم افغانستان به این مساله تا حالا نیندیشده اند که در روز برگزاری انتخابات به چه کسی رای دهند.

مطالب مرتبط