'رسانه های دولتی به نفع کرزی کار کرده اند'

نشان رادیو تلویزیون دولتی افغانستان
Image caption نشان رادیو تلویزیون دولتی افغانستان

کمیسیون رسانه ها در افغانستان می گوید رسانه های دولتی ظرف یک ماه گذشته بیشتر به نفع حامد کرزی، رئیس جمهوری که در دومین دور انتخابات نیز نامزد این پست است، کار کرده است.

این کمیسیون که در چارچوب کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فعالیت می کند، با فرمان آقای کرزی تشکیل شده است. کار آن نظارت بر فعالیت رسانه ها و رسیدگی به شکایات رسانه ای مربوط به انتخابات در زمان مبارزات انتخاباتی است.

صدیق الله توحیدی، رئیس این کمیسیون در یک نشست خبری در کابل تاکید کرد که رسانه های دولتی مکلف به رعایت توازن، بی طرفی و انصاف هستند.

آقای توحیدی هشدار داد که اگر رسانه های دولتی در دو هفته ای که از زمان مبارزات انتخاباتی باقی مانده است، اصل بی طرفی، توازن و انصاف را رعایت نکنند، این کمیسیون مجبور به روی دست گرفتن "اقدامات جدی تری" خواهد شد.

رئیس کمیسیون رسانه ها همچنین گفت که برخی رسانه های خصوصی هم برنامه های تبلیغاتی آقای کرزی را در مقایسه با دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بیشتر بازتاب داده اند.

آقای توحیدی گفت بیشتر رسانه های تصویری، شنیداری و چاپی دولتی و غیردولتی در افغانستان اصل بی طرفی و توازن را در مبارزات انتخاباتی کمتر رعایت کرده اند.

آقای توحیدی گفت: "اخبار مربوط به رئیس جمهور کرزی از طریق رادیو و تلویزیون دولتی 46 تا 48 درصد پوشش یافته است. درحالی که از هیچ یک از دیگر نامزدهای ریاست جمهوری تا این حد پوشش خبری در رسانه های دولتی دیده نشده است."

او افزود: "در رسانه های چاپی دولتی هم اخبار مربوط به مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور کرزی ۷۰ درصد حجم مطالب چاپ شده را به خود اختصاص داده است. در برنامه های غیر از اخبار تلویزیون ملی آقای کرزی ۱۱.۳۸ درصد استفاده کرده است و کاندیداهای بسیار نزدیک به جناب آقای کرزی در رده های ششم و هفتم جا گرفته اند."

آقای توحیدی گفت مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ در زمینه نظارت بر کارکرد مطبوعات دولتی با تصمیم های کمیسیون رسانه ها با بی تفاوتی برخورد کرده اند.

به گفته رئیس کمیسیون رسانه ها، در بسیاری از آگهی های انتخاباتی حامد کرزی از تصاویر آرشیو تلویزیون دولتی استفاده شده است که این کار هم به گفته او، مغایر تصمیم های این کمیسیون است.

آقای توحیدی گفت اگر رسانه ها در برخورد با مبارزات انتخاباتی و پوشش اخبار انتخاباتی بی طرفی و توازن را رعایت نکنند، کمیسیون رسانه ها پرونده آنها را به کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی، کمیسیون تخطی های رسانه ای وزارت اطلاعات و فرهنگ و حتی به دادستانی کل ارجاع خواهد کرد.

این در حالی است که کمیسیون رسانه های کمیسیون انتخابات، پیش از این هم به برخی از رسانه ها، از جمله رسانه های دولتی هشدار داده بود که اخبار و مطالب انتخاباتی را براساس اصل بی طرفی و توازن، پخش کنند.

مطالب مرتبط