چهارمین نامزد ریاست جمهوری افغانستان انصراف داد

عبدالمجید صمیم
Image caption عبدالمجید صمیم

عبدالمجید صمیم، از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، به نفع حامد کرزی، رئیس جمهور کنونی و نامزد انتخابات دوم، از نامزدی خود انصراف داد.

آقای صمیم، سومین نامزد انتخابات است که به نفع آقای کرزی انصراف می دهد.

پیش از این، مولوی محمد سعید هاشمی و باز محمد کوفی نیز به نفع آقای کرزی از نامزدی خود در انتخابات منصرف شده اند.

نصرالله بریالی ارسلایی، یک نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری نیز قبلا به نفع عبدالله عبدالله، وزیر خارجه پیشین و نامزد ریاست جمهوری انصراف داده بود.

این نامزدها عمدتا کسانی هستند که سابقه سیاسی فعالی ندارند و در میان مردم نیز شناخته شده نیستند.

با این انصرافها، تعداد مجموعی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از 41 نفر به سی و هفت نفر کاهش یافته است.

شمار زیادی از این جمع نیز در میان مردم شناخته شده نیستند و تحلیلگران باور دارند که در ادامه مبارزات انتخاباتی، تعداد بیشتری از این نامزدها، به نفع نامزدهای مطرح انصراف خواهند داد.

بیش از بیست نامزد انتخابات افغانستان به هدف معرفی نامزد واحدی، ائتلافی را به نام شورای تشریک مساعی نیز ایجاد کرده اند اما تا هنوز معلوم نیست این شورا کدام نامزد انتخابات را به عنوان نامزد واحد خود برای انتخابات معرفی خواهند کرد.