روزنامه های کابل، 19 اسد

انتخابات افغانستان، نگرانی از موجودیت مین، و تنش در میان گروه طالبان پاکستانی، از مسایل مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه آرمان ملی در مطلبی به رقبای انتخاباتی حامد کرزی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری هشدار داده که نسبت به وضعیت خود بیشتر توجه کنند. به نظر نویسنده آرمان ملی برخی رقبای آقای کرزی در هفته های گذشته نسبت به او در مبارزات انتخاباتی تفوق داشتند ولی در روزهای اخیر فعالیت انتخاباتی آقای کرزی به شدت افزایش یافته است. به نوشته این روزنامه این مساله سبب شده که رقبای مطرح آقای کرزی در حاشیه رفتن قرار گیرند.

روزنامه دلیل این امر را ضعف در مدیریت انتخاباتی رقبای آقای کرزی خوانده است.

روزنامه انیس اختلافات میان اعضای طالبان پاکستانی را مهم دیده که به دنبال احتمال کشته شدن رهبر این گروه، بیت الله محسود به وجود آمده است. روزنامه گمانه زنی کرده که این مساله سبب انشعاب در درون گروه های تندرو مذهبی در پاکستان خواهد شد. روزنامه انیس هم از نیروهای افغان و ناتو خواسته است تا فشارهای نظامی بیشتری بر این گروه وارد کنند. روزنامه ویسا اعلامیه اخیر شورای علمای افغانستان را مهم دیده که از گروه های مخالف خواسته تا به روند صلح بپیوندند.

به باور نویسنده ویسا ممکن است که گروه طالبان به این درخواست، چون گذشته چندان اعتنا نکنند. نویسنده به این باور است که برخی مسایل داخلی و از جمله نشرات برخی از رسانه های تصویری افغانستان زمینه ساز دوری شماری از گروه های مذهبی از دولت بوده است.

روزنامه اصلاح می نویسد که مین ها هنوز در افغانستان قربانی می گیرند. این روزنامه در ادامه می نویسد مین های کشت شده در جریان جنگ های افغانستان نگرانی عمده ای برای ساکنان این سرزمین است.

روزنامه می افزاید که در حال حاضر در هر ماه سی و شش تن جان خود را در اثر انفجار مین در افغانستان از دست می دهند. اصلاح از قول مقام های سازمان ملل متحد می نویسد که این رقم نسبت در سال گذشته 24 تن کاهش دارد. سازمان ملل و موسسات مین روبی اعلام کرده اند که تا سال 2013 میلادی افغانستان را از وجود مین پاک می کنند.

مطالب مرتبط