نشریات کابل، پنجشنبه 22 اسد

انتخابات، کماکان موضوع محوری در نشریات چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح، عملیات جدید نظامی در ولایت هلمند را که با هدف تصرف برخی ولسوالی ها آغاز شده، مهم دیده و نوشته جنگ در هلمند "طلسمی که معلوم نیست، کی شکسته می شود"

به باور نویسنده هشت صبح در میان اعضای ناتو نسبت به توانمندی های طالبان نظر مشترک وجود ندارد. نویسنده برای اثبات این ادعای خود از فرمانده ناتو در افغانستان و وزیر دفاع آلمان نقل قول کرده که یکی از توانمندی این نیروها سخن گفته و دیگری باور دارد که طالبان در حال فروپاشی اند.

نویسنده در ادامه ابراز نظر کرده که در این جنگ طالبان به شکل گذشته عقب نشینی تاکتیکی خواهند داشت و پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از هلمند، دوباره این مناطق را به تصرف خود درخواهند آورد.

روزنامه آرمان ملی ادعا کرده است که حامد کرزی تلاش دارد تقلب کلانی را در انتخابات پیش رو انجام دهد.

به باور نویسنده آرمان ملی، مسلح کردن هزاران نفر از ملیشه های قومی به بهانه تامین امنیت انتخابات، ضمن اینکه حیثیت نیروهای داخلی را به شدت آسیب می زند، زمینه تقلب به نفع آقای کرزی را نیز در انتخابات فراهم می کند.

روزنامه ماندگار در مطلبی زیر نام "یک روز پس از انتخابات چه پیش می آید" تلاش کرده است به نگرانی های پاسخ بدهد که از احتمال خشونت در روزهای پس از انتخابات خبر می دهند.

به نظر نویسنده ماندگار، عده ای بروز خشونت در روز پس از انتخابات را به نفع خود می دانند و تلاش می کنند تا زمینه بروز این گونه خشونتها در کشور فراهم شود.

روزنامه ویسا به نگرانی های اشاره کرده که انتخابات افغانستان را می تواند به چالش بکشد.

به نوشته این روزنامه افزون بر مشکلات امنیتی و عدم شفافیت در انتخابات، حضور گسترده ناظران بین المللی هم این نگرانی را بوجود آورده که برخی کشورهای ذیدخل در مسایل افغانستان تلاش می کنند تا در روند انتخابات دستکاری کنند.

روزنامه سروش ملت نظرسنجی های انتخاباتی را بی اعتبار دانسته و نوشته در هیچ یک از این نظرسنجی ها معیارهای علمی در نظر گرفته نشده است.

به باور نویسنده سروش ملت، این نظرسنجی ها عمدتا دیدگاه های قومی و گروهی را تبارز می دهد و هیچ کدام دیدگاه عمومی مردم افغانستان را تبارز نمی دهد.

روزنامه چراغ در یادداشت اصلی خود به پولهای اشاره کرده که در انتخابات افغانستان از سوی نامزدها مصرف می شود.

نویسنده با تعبیر این که خروارها پول در تنور انتخابات می سوزد، به وضع و حال مردم افغانستان پرداخته و نوشته مردم نان ندارند که بخورند، اما کسانی که دم از خدمت به آنان می زنند، میلیونها افغانی را صرف مبارزات انتخابات می کنند.

مطالب مرتبط