استخدام تهیه کننده در بی بی سی برای افغانستان

بوش هاوس در مرکز لندن

سرویس جهانی بی بی سی

بخش فارسی و پشتو

برنامه های بی بی سی برای افغانستان

استخدام تهیه کننده در لندن

ریفرنس:17316409

برنامه های بی بی سی برای افغانستان، در لندن به تهیه کننده برای برنامه های خود نیازمند است. مهلت سپردن درخواست برای شرکت در آزمون و مصاحبه استخدام، تا پایان ماه جاری میلادی(27 آگوست 2009) است.

برای اطلاعات بیشتر و درصورتی که مایل به استخدام در این وظیفه هستید، می توانید با استفاده از این لینک (به زبان انگلیسی)، درخواست بدهید:

اینجا را کلیک کنید: