روزنامه های کابل: یکشنبه ۲۵ اسد

انفجار انتحاری روز گذشته در نزدیکی مرکز فرماندهی ناتو در کابل در صفحات روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب گسترده ای داشته است.

این انفجار بامداد شنبه، ۲۴ اسد/مرداد روی داد و به گفته مقامهای وزارت دفاع، هفت کشته و بیش از ۹۰ زخمی به جا گذاشت.

روزنامه ویسا نوشته است که روز گذشته در کابل "محشر" بود، یک حمله انتحاری دهها خانواده را عملاً به سوگ نشاند و صدها تن را به دروازه های بیمارستانها کشاند.

به نظر ویسا، با خون مردم می شود "معامله سیاسی" کرد، اما با حاکمیت مردم نه. روزنامه افزوده که طالبان خواب حاکمیت مردم با کشتار و زور را می بینند، اما این، به تعبیر نویسنده، "خیال خام" است.

انیس، روزنامه دولتی نوشته که این حمله هیچ توجیهی ندارد. روزنامه پرسیده که "مخالفان دولت با نشانه گرفتن اهداف غیرنظامی در جستجوی به دست آوردن کدام هدفی هستند؟"

به نظر انیس، طالبان به دو دلیل دست به این حملات می زنند: نخست، ایجاد رعب و وحشت در میان مردم برای جلوگیری از شرکت آنها در انتخابات و دوم، به نمایش گذاشتن قدرت خود تا دنیا بفهمد که آنها توانایی ایجاد موانع در هر جایی را دارند. نویسنده این دلائل را "توجیه بی مفهوم" دانسته است.

روزنامه اراده در صفحه نخست خود نوشته که استفاده از تکنولوژی پیشرفته و تدابیر مختلف امنیتی نتوانست از بمبگذاری انتحاری روز گذشته جلوگیری کند.

اراده همچنین افزوده که این حمله نگرانی هایی را در میان مردم کابل به وجود آورده است. نویسنده پرسیده که آیا کابلیان در روز انتخابات و روزهای پیش از آن باز هم قربانی خواهند داد.

روزنامه نخست نهادهای دولتی را مورد انتقاد قرار داده است که در باره تلفات انفجار روز گذشته آمار دقیق و یک سان ارائه نکردند و در طول روز گذشته وزارت داخله/کشور و وزارت دفاع آمار خود را به روز نکردند.

به نظر نخست، ارائه آمار "ضد و نقیض" باعث می شود تا مردم در "سردرگمی و ابهام" قرار گیرند. به باور نویسنده، شورشیان به همین دلیل آمار بالاتر از نهادهای دولتی ارائه می کنند و شماری از مردم را تحت تاثیر قرار می دهند.

ماندگار به این نظر است که با وقوع این انفجار، سخنان حنیف اتمر، وزیر داخله مبنی بر این که هیچ نیرویی نمی تواند امنیت انتخابات را بهم بزند، "شعاری" بیش نیست.

به نظر ماندگار، پیامد این انفجار استیلای ترسی است که مردم را از شرکت در انتخابات باز می دارد. نویسنده ماندگار افزوده است اینکه انتخابات به عنوان یک فرصت از قبل با چالشهایی مواجه می شود، مایوس کننده است.

مطالب مرتبط