دشواری مبارزات انتخاباتی در نبود احزاب نیرومند

پرچم افغانستان در یکی از گردهمایی های انتخاباتی
Image caption پرچم افغانستان در یکی از گردهمایی های انتخاباتی

انتخابات دوم ریاست جمهوری افغانستان نسبت به انتخابات اول، با این تفاوت ها همراه است:

- رقابتی تر بودن

- واکنش برانگیز تر بودن در سطح ملی

- پوشیده ماندن علاقه قدرت های خارجی از نامزد خاص

- غیرقابل پیش بینی بودن نتیجه آن

این تفاوت ها سبب شده است که نامزدان ریاست جمهوری - به شمول رئیس جمهوری که در انتخابات گذشته بار زحمت به دست آوردن حمایت مردم از خود را به اندازه ی امروز بر دوش نکشیده بود، به اهمیت نقش حزب سیاسی نیرومند و سراسری در مبارزات پی ببرند؛ زیرا دریافته اند که به علت در اختیار نداشتن چنین حزبی، روند مبارزات با دشواری های زیر همراه است:

- پی ریزی طرح های شتابزده برای جلب رای مردم که گاه سبب در پی داشتن نتیجه معکوس شده است

- نداشتن برنامه های مدون و سازگار با واقعیت ها برای حکومتداری، پیش از شروع مبارزات انتخاباتی

- دسترسی کمتر به چهره های نقش آفرین در مبارزات انتخاباتی

- صرف پول بیشتر با موثریت کمتر به علت ضعف ظرفیت، وفاداری و تعهد ستادهای انتخاباتی

- پیشبرد برنامه های مبارزات انتخاباتی با آشفتگی و نبود برنامه های مدون

- عدم آمادگی لازم نامزدها به پاسخ دادن مناسب به پرسش های احتمالی رسانه ها و مردم

آشنایی با برنامه ها

هرگاه نامزدان متعلق به حزب سراسری و نیرومند می بودند، در مدت زمان مبارزات انتخابات می توانستند منطقی تر، راحت تر و خونسرد تر وارد میدان رقابت شوند و مردم هم از قبل با برنامه های شان آشنا بودند؛ زیرا حزب قوی سبب می شود که هدف ها و برنامه ها از پیش مشخص شود و روش های پیروزی با دقت بیشتر مهندسی شود.

- آنانی که نقش اساسی در مبارزات انتخاباتی به عهده می گیرند، چون به حزب وفادراند، مسولانه تر عمل می کنند و هواداران و هواخواهان هم به علت برخوردار بودن از انگیزه حزبی، بدون چشم داشت به امتیاز و پول، صادقانه در جلب رای مردم تلاش می کنند

- نامزدی که در قالب حزب سراسری فعالیت سیاسی کرده باشد و تجربه اندوخته باشد؛ برای رهبری آماده تر است

Image caption زنان افغان در یک مرکز آگاهی دهی انتخاباتی

- نامزد انتخابات به دلیل پاسخگو بودن به حزب، خود را ناگزیر به گفتار و کردار مسولانه و حساب شده در دوره مبارزات انتخاباتی می بیند و نیز همواره تیم سیاسی فعال و با تجربه را با خود دارد.

- حزب سیاسی فراگیر و نیرومند چون خود را به سلامت فرهنگ سیاسی نیازمند می بیند، این وضع سبب می شود که نامزد وابسته به چنین حزبی به جای پرداختن به غوغای سیاسی، به بررسی و واکاوی دقیق هنجارهای سیاسی روی آورد.

نیاز به 'اندیشه سیاسی'

با توجه به آنچه گفته شد، نامزدان جدی و فعالان سیاسی انتخابات ریاست جمهوری به اهمیت وجود حزب سیاسی سراسری پی برده اند و به داشتن آن احساس نیاز کرده اند.

طبیعی است که پیدایی احساس "نیاز" سبب می شود که پس از انتخابات ریاست جمهوری این ها در تلاش تاسیس چنین حزب هایی برآیند.

با بروز چنین اتفاقی، حزب های سنتی که به اصول مبارزه سیاسی مدرن آشنایی و تجربه لازم ندارند تجرید خواهند شد و دست اندرکاران حزب، خود را ناگزیر می بینند که برای موفقیت حزب خود بیشتر به اندیشه وران روی بیاورند تا به غوغاگران سیاسی؛ زیرا استمرار و تقویت حزب سیاسی که بتواند سراسری و تاثیر گذار باشد در گرو فکرهای بهتر و خلاقیت های بیشتر است.

از این رو امیدواری بر این است که انتخابات سوم ریاست جمهوری افغانستان با حزب سیاسی قوی پیوند داشته باشد، تا چهره های ساخته شده در نشیب و فراز حادثه های سی سال اخیر .

علاوه بر آنچه گفته شد، عامل دیگری که در تاسیس حزب های سیاسی نیرومند و سراسری می تواند نقش داشته باشد، بلند رفتن سطح آگاهی سیاسی مردم نسبت به گذشته است.

مبارزات انتخاباتی سبب پیدایی بحث و بررسی های فراوان سیاسی در میان مردم شده است. این بحث و بررسی ها کم کم به مردم را نسبت به دو چیز آگاه کرد. یکی این که احزاب سیاسی موجود فاقد مدیریت و معیارهای لازم حزبی است و دوم این که مردم عامه هم کم کم به اهمیت ضرورت وجود و نقش حزب سیاسی سراسری پی بردند؛ همان مردمی که به سبب اشتباه احزاب در گذشته، به حزب روی خوش نشان نمی دادند و حزب را برابر به ویرانگری می دانستند.

این فضای فکری جدید راه را برای تاسیس و امکان سراسری شدن حزب های سیاسی معیاری بیشتر از گذشته باز می کند.

مطالب مرتبط