روزنامه های کابل: یکشنبه اول سنبله

روزنامه های کابل در نخستین روز پس از چهار روز تعطیل پی هم به تحلیل و بررسی مسائل مربوط به انتخابات پرداخته اند.

دومین انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در بیست و نهم اسد/مرداد برگزار شد و نتایج آن قرار است تا اواخر ماه سنبله/شهریور اعلام شود.

روزنامه هشت صبح مردم را "برنده واقعی" انتخابات بیست و نهم اسد دانسته و افزوده است که مردم با وجود مشکلات امنیتی، انگیزه مشخص و روشنی برای شرکت در انتخابات داشتند.

به نظر هشت صبح، مردم در انتخابات با انگیزه های سیاسی، فراقومی و فرامذهبی شرکت کردند. سرمقاله نویس روزنامه افزوده است که هر نتیجه ای که اعلام شود و هر کسی روی کار بیاید یا نیاید و حتی اگر انتخابات به دور دوم بکشد، هیچ چیزی نمی تواند پیروزی مردم را زایل کند.

به باور هشت صبح، این انتخابات نشان داد که مردم افغانستان آمادگی لازم برای پذیرش دموکراسی و ارزشهای مدنی را دارند و در این زمینه حاضر به قبول هر خطری هستند. به تعبیر نویسنده، این "نه گفتن به تروریسم، افراطگرایی و بنیادگرایی بود."

سروش ملت انتخابات بیست و نهم اسد را "حماسه دموکراسی" خوانده و نوشته است که این انتخابات با وجود "پیش فرض های بدبینانه" موفق برگزار شد.

به نظر سروش ملت این انتخابات "تکلیف و حق بزرگی" به گردن نامزد برنده گذاشته تا مشارکت مردم را با "خدمات صادقانه" در پنج سال آینده تلافی کند.

نویسنده مطلب تاکید کرده که رئیس جمهوری منتخب باید به مشارکت گسترده مردم ارج نهد و با تمام توانایی در پنج سال آینده "چرخ ایستای منافع ملی" را به حرکت درآورد و نامزدهای بازنده هم با احترام به مشارکت مردم نتایج انتخابات را بپذیرند.

ویسا در سرمقاله خود نوشته که مردم افغانستان در آزمون انتخابات موفق شد. روزنامه افزوده است که مردم افغانستان با وجود "توطئه های مغرضان" سربلند بیرون آمد.

ویسا در ادامه نوشته که دست هایی هم هست که قصد دارند این روند تاریخی را با شک و گمان مواجه کند. اما نویسنده تاکید کرده که نامزدهای انتخابات مسئولیت دارند که به آرا مردم احترام کنند و تلاش کنند مشکلاتی به میان نیاید.

روزنامه های دولتی هیواد و اصلاح هم در سرمقاله های خود نوشته است که مردم افغانستان از آموزن بزرگ ملی پیروزمندانه بیرون آمدند.

هیواد نوشته است که با توجه به اوضاع سیاسی و امنیتی کشور، "مشکلات و نواقصی" هم در روند برگزاری انتخابات وجود داشته است، اما در کل انتخابات به طور "آزاد، عادلانه و روشن" برگزار شد.

اصلاح نوشته که مردم با وجود حملات انتحاری و شلیک موشک از جانب مخالفان مسلح دولت در انتخابات شرکت کردند و مسئولیت ملی و میهنی خود را انجام دادند.

آرمان ملی نوشته است که مردم با وجود تهدیدهای مخالفان در انتخابات بیست و نهم اسد به گونه گسترده ای شرکت کردند، اما روزنامه افزوده که برخی ها دست به "تقلب گسترده" زدند.

به نظر آرمان ملی، با گذشت هر روز چگونگی تقلب ها و تخلفات، بیشتر روشن خواهد شد. نویسنده از کمیسیون انتخابات خواسته است که تا زمان بررسی کامل این تخلفات اعلام نتایج نهایی انتخابات را به تاخیر بیندازد.

ماندگار در مطلب اصلی خود با عنوان "بیم و امید تداوم و تغییر"، نوشته که مردم چشم در راه اعلام نتایج انتخابات اند تا ببینند که حکومت حامد کرزی تداوم می یابد یا برنامه تغییر عبدالله عبدالله به پیروزی می رسد.

روزنامه همچنین در ادامه به آن چه که تقلب در انتخابات خوانده شده پرداخته و افزوده که اگر چه بروز برخی مسائل در کشوری مانند افغانستان، که تجربه کمی از انتخابات دارد، "طبیعی" است، اما نویسنده این پرسش را هم مطرح کرده که آیا مساله به همین جا ختم می شود.

مطالب مرتبط