روزنامه های کابل: چهارشنبه 4 سنبله

اعلام ده درصد از نتایج انتخابات افغانستان موضوع اصلی مورد بررسی در بسیاری از روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار اظهارات اخیر وزیر دارایی افغانستان در مورد پیروزی حامد کرزی در انتخابات این کشور را به نقد گرفته و این پرسش را مطرح کرده که آیا وزیر دارایی مسوولیت و صلاحیت اعلام نتایج انتخابات را دارد؟

عمر زاخیلوال، وزیر دارایی افغانستان اخیرا از پیروزی حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری سخن گفته و افزوده که قرار نیست انتخابات به دور دوم برود.

نویسنده ماندگار این گونه اظهارات را "غیرمسوولانه" خوانده و دولت را به عدم مدیریت و قانون شکنی در امور کشوری متهم کرده است.

روزنامه سروش ملت اعلام نتایج ده درصدی انتخابات ریاست جمهوری را" بطلان هیاهوی سفسطه کاران" خوانده است.

به باور نویسنده سروش ملت اعلام نتایج مقدماتی نشان داد که گمانه زنی های شماری از رسانه ها و دفترهای انتخاباتی نامزدها دور از واقعیت بوده است.

سروش ملت در اخیر مطلب خود از مسوولان دفترهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری خواسته تا از گمانه زنی در مورد نتایج انتخابات بپرهیزند و با نشان دادن شکیبایی، جلو اغتشاش اذهات عامه را بگیرند.

روزنامه هشت صبح اعلام نتایج مقدماتی انتخابات را اقدام پسندیده کمیسیون انتخابات افغانستان توصیف کرده که به نوشته این روزنامه سبب آرامش روانی مردم شده است.

روزنامه هشت صبح همچنین به ادعاهای در مورد تقلب و تخلف در جریان برگزاری انتخابات اشاره کرده و از کمیسیون خواسته تا از کوچکترین مورد هم نباید بگذرد.

به نظر نویسنده هشت صبح محاسبه با تقلب کاران اعتماد مردم به کمیسیون انتخابات را افزایش می دهد و این موضوع سبب بلند رفتن اعتبار تصامیم کمیسیون در جامعه می شود.

در همین حال روزنامه هشت صبح به افشای برخی تحرکات سیاسی برای ایجاد ائتلاف های تازه میان آقای کرزی و برخی از رقبای او نیز پرداخته است.

هفته نامه مشارکت ملی با عنوان کردن این موضوع که "به نتایج انتخابات احترام بگذاریم" از مردم افغانستان و نامزدهای انتخابات 20 اگوست تقاضا کرده که منتظر اعلام نتایج نهایی باشند و در اخیر هم این نتایج را بپذیرند.

به باور نویسنده مشارکت ملی انتخابات افغانستان با حضور هزاران ناظر ملی و بین المللی برگزار شد و این موضوع صحت نتایج آن را ضمانت می کند.

روزنامه اراده از نگرانی های سخن گفته که احتمال بروز آن پس از اعلام نتایج انتخابات پیش بینی می شود.

به نوشته این روزنامه اگر هر کدام از رقبای پیشتار انتخابات نتایج آن را نپذیرند افغانستان به طرف بحران خواهد رفت.