روزنامه های کابل: شنبه ۷ سنبله

روزنامه های چاپ کابل در شماره آغاز هفته خود بیشتر به دیدار حامد کرزی و ریچارد هولبروک، فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان که "پرتنش" خوانده شده پرداخته اند.

بر اساس یافته های بی بی سی، طرح نگرانی های آمریکا در باره "دست کاری و تقلب" در انتخابات از سوی آقای هولبروک یک روز پس از انتخابات بیست و نهم اسد/مرداد، منجر به تنش در این دیدار شد. به گفته برخی منابع، او به آقای کرزی گفته بود که برگزاری دور دوم انتخابات می تواند اعتبار انتخابات را بیشتر کند.

سروش ملت ضمن این که "دغدغه آمریکاییان، جامعه جهانی و سازمان ملل از شفافیت روند انتخابات افغانستان را قابل قدر" دانسته، سخنان آقای هولبروک مبنی بر برگزاری دور دوم انتخابات را "از لحاظ منطقی بی مورد" خوانده است.

این روزنامه سخنان فرستاده رئیس جمهوری آمریکا را "بلندپروازی" خوانده و افزوده است که او در جایگاهی نیست که صلاحیت رد و برگزاری مجدد انتخابات افغانستان را داشته باشد.

سروش ملت در ادامه نوشته که ممکن است در انتخابات در برخی موارد تقلب صورت گرفته باشد، ولی این تقلب در حدی نبوده که مشروعیت انتخابات را زیر سوال ببرد.

روزنامه راه نجات نوشته که آمریکا پس از مدتی "سردرگمی و اجتناب از مداخله" در مورد انتخابات افغانستان، به این نتیجه رسیده که حالا زمان آن رسیده است که آمریکایی ها دست به کار شوند و "چرخه را به نفع خود بچرخانند."

به تعبیر راه نجات، این چرخش می تواند برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری باشد و در پی آن حمایت از نامزدی که با او هماهنگی بیشتری وجود داشته باشد و یا اقدامات دیگری روی دست گرفته شود که بدون انتخابات "حکومتی باب میل" روی کار بیاید.

با این همه، راه نجات در ادامه سرمقاله خود تاکید کرده است که مدعیان رهبری افغانستان اکنون باید ثابت کنند که منافع ملی برای آنها بیشتر از هر چیزی دیگر ارزش دارد.

اما هشت صبح با اشاره به همین موضوع نوشته که به دلیل این که سازماندهی و مدیریت انتخابات به دست حکومت آقای کرزی بود، "انگشت اتهام بیشتر متوجه او است."

به باور روزنامه، انتخابات افغانستان نه تنها برای مردم این کشور بلکه برای جامعه جهانی و به ویژه آمریکا "اهمیت ویژه ای" دارد. به نظر نویسنده، این انتخابات و حکومت منبعث از آن، "مفیدیت جامعه جهانی و آمریکا را در افغانستان نشان می دهد."

هشت صبح در ادامه افزوده که این حق مسلم مردم است که از کم و کیف هر چه که در انتخابات گذشته است، آگاه شوند و قبل از همه چیز باید "تقلبات انتخاباتی و عوامل آن افشا شوند."

روزنامه ماندگار در مطلب اصلی خود نوشته که تنش میان آقای کرزی و آقای هولبروک نشان می دهد که دیگر جایی برای آقای کرزی در برنامه های آمریکا نمانده است.

روزنامه همچنین نوشته است که مردم افغانستان از جامعه جهانی انتظار دارد که نگذارد تلاش ها و مصارف چند ساله برای اعاده حکومت مردمی و تامین دموکراسی در افغانستان "فدای تقلب آشکار" برخی ها شود.

ماندگار در ادامه تاکید کرده است که جامعه جهانی "مسئولیت اخلاقی" دارد که مردم افغانستان را از "حکومت تقلب و پیامدهای" آن برهاند.

روزنامه دولتی اصلاح در سرمقاله مفصل خود با توجه به سخنان منتسب به رونالد نیومن، سفیر پیشین آمریکا در کابل تاکید کرده است که افغانها نمی خواهند بیگانگان در میان آنان تحت عنوان های "غرب زده، بنیادگرا، کمونیست و جنگسالار" نفاق افگنند. به نوشته اصلاح، آقای نیومن اخیراً در کابل گفته که آمریکا به دلیل این که حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان از شماری "قاچاقچیان مواد" مخدر حمایت می کند و در برابر "جنگسالاران" انعطاف پذیر است دل خوش ندارد.

سرمقاله نویس اصلاح در پاسخ به این پرسش که چرا شخصیت های ملی که به آنها "جنگسالار" خطاب می شود، در کنار آقای کرزی قرار گرفته اند، نوشته که افغانها با پشت سر گذاشتن دشواریهای فراوان دیگر به پختگی رسیده و به "فتنه گریهای" بیگانگان و "محافل مشخص" در سه دهه گذشته به درستی پی برده اند.

نویسنده در ادامه افزوده که بحران کنونی افغانستان ناشی از عدم توجه به اراده مردم پس از فروپاشی طالبان است و به همین دلیل شماری تحت عنوان طالبان صف آرایی کردند و اکنون جامعه جهانی به آن بهای گزاف می پردازد.