زندان پلچرخی بازسازی می شود

Image caption زندان پلچرخی

کار بازسازی زندان پلچرخی، بزرگترین زندان افغانستان با حمایت مالی آمریکا آغاز شده است.

مقامهای وزارت عدلیه/دادگستری افغانستان می گویند هدف از بازسازی این زندان رسیدگی به مشکلات زندانیان و فراهم کردن سهولت ها، مطابق با معیارهای حقوق بشری است. به گفته آنان کار بازسازی این زندان ۲۵ میلیون دلار هزینه برمی دارد و ۱۷ ماه وقت را در بر می گیرد. برنامه بازسازی زندان پلچرخی را یک شرکت افغانی اجرا می کند.

آنتونی وین، مسئول بخش اقتصادی و توسعه ای سفارت آمریکا در کابل هنگام آغاز به کار بازسازی این زندان، طرح بازسازی آن را بخشی از کمک های کشورش به نظام عدلی افغانستان خواند.

آقای وین گفت: "ایالات متحده آمریکا پرداخت نزدیک به ۲۷ ملیون دلار را به این پروژه تعهد کرده است و انتخاب شرکت های افغانی برای پیشبرد کار ساختمانی این پروژه این حقیقت را واضح می سازد که وظایف اصلی ایالات متحده تنها رسیدگی به نیاز های فوری افغانستان نیست، بلکه ظرفیت سازی، توسعه و پیشرفت در دراز مدت نیز است". به گفته مقامات، پیش از این زندانیان به دلیل شرایط نا گوار زندان دست به اعتراضات خشونت آمیز زده بودند، اما به گفته آنان، با اجرای این برنامه زندان پلچرخی با معیارهای بین المللی بازسازی و مشکلات زندانیان نیز حل خواهد شد. عبدالقادر عدالتخواه، معاون وزارت عدلیه گفت بر اساس برنامه کنونی، همه بخش های زندان پلچرخی بازسازی خواهد شد.

زندان پلچرخی بزرگترین زندان افغانستان است که در سال ۱۹۷۵، در زمان داوود خان، رئیس جمهوری وقت ساخته شد. به گفته مقامات، در حال حاضر حدود چهار هزار و ۵۰۰ تن در این زندان نگهداری می شوند. بخش هایی از این زندان در جریان سه دهه جنگ داخلی تخریب شده است.

مطالب مرتبط