روزنامه های کابل: سه شنبه 10 سنبله

ادعای تقلب و تخطی در انتخابات دوم افغانستان و نگرانی های که نسبت به آن وجود دارد، کماکان موضوع مورد بحث در روزنامه های چاپ کابل است.

روزنامه اراده نسبت به افزایش ادعاها در مورد تقلب و جعل کاری در انتخابات بیست و نهم اسد ابراز نگرانی کرده و نوشته که اگر این ادعاها ثابت شود، موثریت ماموریت جامعه جهانی در افغانستان زیر سوال می رود که به نوشته روزنامه، از فروپاشی طالبان تا حالا، با مصرف میلیارها دلار سرگرم ایجاد و تقویت نظام قانونمند در افغانستان بوده اند.

اراده نوشته که مقامات شماری از کشورهای غربی برای بررسی وضعیت افغانستان، قرار است در پاریس گرد هم جمع شوند و روزنامه افزوده که در کنار سایر مسایل، موضوع انتخابات در افغانستان و ادعاهای تقلب کاری در آن، در محور گفتگوها قرار خواهد داشت.

نویسنده اراده نسبت به اراده و نیت این اجلاس ابراز شک و تردید کرده و نوشته که مقامات شرکت کننده در این نشست، احتمالا در پی این خواهند بود که چگونه منافع خود را پس از انتخابات در افغانستان تامین کنند.

روزنامه ماندگار نیز به موضوع ادعاهای تقلب در انتخابات افغانستان پرداخته و نوشته که با گذشت بیش از ده روز از انتخابات و ثبت بیش از دو هزار شکایت انتخاباتی، حالا همه چشم ها به سوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی دوخته شده است.

با این حال، نویسنده ماندگار نوشته که نسبت به کارکرد و استقلال عمل کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی شک و تردیدهای زیادی وجود دارد.

ماندگار نوشته که کمیسیون انتخابات افغانستان نتایج قسمی شمارش آرا را هر روز اعلام می کند، در صورتی که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی هنوز موارد تخطی و تقلب در انتخابات را بررسی نکرده و نتیجه تحقیقات خود را اعلام نکرده است.

اما نویسنده افزوده که هنوز امیدواری وجود دارد که مسئولان کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، بی طرفی خود را حفظ کرده و اعتماد را نسبت به خود ایجاد کنند.

روزنامه دولتی انیس اما نوشته که انتخابات در افغانستان به آن حدی مملو از تقلب و تخطی نبوده که ظرف روزهای اخیر در شماری از رسانه ها بازتاب داده می شود.

نویسنده انیس، شماری از رسانه ها را در افغانستان به "تخریب و تخریش افکار عامه" متهم کرده و نوشته که "برخی رسانه ها با ارایه اطلاعات غیرواقع بینانه و غیرمنصفانه، فضای سپید و پاک جامعه را خاکستری و نگران کننده جلوه دادند."

انیس نوشته که مردم افغانستان برای شرکت در انتخابات، به تهدیدهای امنیتی توجه نکردند و پای صندوق های رای رفتند و از این رو، نویسنده رسانه ها را به "احترام به اراده مردم" فراخوانده و افزوده که "دامن زدن به مسایلی که برای افکار عامه تشویش خلق می کند، در واقع اقدامی است علیه امنیت ملی و منافع ملی مردم افغانستان."

روزنامه ویسا سرمقاله خود را به بررسی گزارش تازه فرمانده بلند پایه آمریکایی از وضعیت افغانستان اختصاص داده که در آن بر نیاز تغییر استراتژی جنگ در افغانستان تاکید شده و برنامه های کنونی تلویحا ناکام ارزیابی شده است.

نویسنده ویسا به این باور است که جامعه جهانی با آزمون سختی در افغانستان روبرو شده و علت آن نیز به نوشته روزنامه، سنجش ها و محاسبات نادرست از وضعیت افغانستان است.

روزنامه به آمریکا و جامعه جهانی پیشنهاد کرده که اگر می خواهند در افغانستان پیروز شوند، باید هماهنگی با دولت افغانستان را افزایش داده و برنامه های خود را در مورد افغانستان با دقت و سنجش بیشتری طراحی کنند.

مطالب مرتبط