راه های کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان

مزرعه خشخاش در افغانستان
Image caption سازمان ملل می گوید کاهش کشت خشخاش در افغانستان خبر خوشی است

دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، در تازه ترین گزارش خود از 22 در صد کاهش در کشت خشخاش، و 10 درصد کاهش در تولید مواد مخدر درافغانستان خبرداده است.

همزمان سازمان ملل متحد می گوید که از ده سال به این سو نرخ مواد مخدر برای نخستین بارکاهش یافته و تعداد ولایاتی عاری از کشت خشخاش از 18 به 20 رسیده است. توأم با این همه، به گفته ی این سازمان، درنتیجه عملیات نیروهای افغان وناتو برای مبارزه با تجارت وقاچاق مواد مخدر، مقادیری بیشتری ازاین مواد ضبط شده است.

بیشترین کاهش در زمینه کشت خشخاش در ولایت هلمند رخ داده است. برپایه، اين گزارش سازمان ملل متحد، در سال جاری، 69,833 هکتار زمین در ولایت هلمند زیر کشت خشخاش رفته، در حالیکه این آمار در سال 2008، 103,590 هکتار زمین بوده است.

آیا واقعا فکر می کنید که شیوه های فعلی مبارزه با قاچاق وکشت مواد مخدر درافغانستان موثر است؟ یا اینکه شما راههای دیگری را برای کاهش کشت وتولید مواد مخدر پیشنهاد می کنید؟

آنتونیو ماریا کوستا رئیس دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد می گوید: " درحالیکه نسبت به اوضاع افغانستان بدبینی وجود دارد، یافته های تازه، یک خبری خوشی است و نشان می دهد که پیشرفت امکان پذیراست".

آیا فکر می کنید که این خبر واقعا امید وار کننده است وسرانجام افغانستان ازآفت مواد مخدر رهائی خواهد یافت؟

سئوالات ونظرات خود را می توانید هنگام پخش برنامه شامگاهی، با تماس با شماره تلفن

۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱

با مهمان برنامه ژنرال داوود داوود معاون وزیر داخله افغانستان در امور مبارزه با مواد مخدر در میان بگذارید.

همچنین می توانید با شماره 00447786208888 به ما پیامک یا SMS بفرستید.

یا هم می توانید نظرات و سوالات خود را به نشانی زیر به ما ایمل کنید

dari@bbc.co.uk